Pjongjang, 29 marca (KCNA) — Północno-południowe relacje ponownie zostały doprowadzone do katastrofalnej fazy, z powodu maniakalnego rozprowadzania anty-północnokoreańskich ulotek przez południowokoreańskie władze. Rzecznik delegacji strony północnej przy północno-południowych kontaktach na wysokim szczeblu wydał w piątek oświadczenie, ukazując wagę tych działań.

Czytamy w nim:

Południowokoreańskie władze na czele z Park Geun Hye odważyły się krytykować kwestię nuklearną swoich rodaków poza granicami Korei. Natomiast wewnątrz południowej Korei są zajęte otwartym wspieraniem działań rozprowadzania ulotek skierowanych przeciwko własnym rodakom i oszczerczą kampanią przeciwko nim.

Nieustanne rozprowadzanie ulotek w południowej Korei jest otwartym pogwałceniem cennego porozumienia osiągniętego między północą i południem oraz najpoważniejszym aktem zdrady, który nigdy nie może zostać przebaczony.

Północ i południe osiągnęły historyczne porozumienie podczas rozmów na wysokim szczeblu w dniu 14 lutego, w którym obwieściły przed całym narodem, iż będą powstrzymywać się od aktów oczerniania siebie nawzajem.

Jednakże sytuacja jest całkowicie sprzeczna z naszymi oczekiwaniami.

To dlatego, że zobowiązanie, które złożyła południowa Korea za zgodą Park Geun Hye, okazało się zasłoną dymną dla ukrycia działań rozprowadzania ulotek, które zostały przeprowadzone za cichym przyzwoleniem władz, oraz oszczerczej kampanii przeciwko północy, która przekroczyła wszelkie granice tolerancji.

Nie możemy nie zadać pytania, czy jest to taki styl taktyki negocjacyjnej Park, by tworzyć słodkie porozumienia w dążeniu do osiągnięcia swoich celów i czy jest to jakaś jej specjalna umiejętność “budowania zaufania”, jako że ona bez wahania umarza wszelkie porozumienia pod tak absurdalnymi pretekstami jak “charakter systemu społecznego” i “wolność słowa”.

Operacja rozprowadzania ulotek i oszczercza kampania przeciwko KRLD, wykraczające poza wszelkie granice tolerancji, są nieskrywanymi aktami deklaracji wojny przeciwko KRLD.

Park nazwała rozprowadzanie ulotek przeciwko KRLD “operacją balon” i upewniła się, że zostaną podjęte wojskowe kroki w celu radzenia sobie z ewentualnym kontratakiem KRLD.

Na dłuższą metę, mówiąc to była świadoma, iż operacja rozprowadzania ulotek prowadzona pod szyldem “operacji balon” może być niebezpiecznym źródłem odwetu wojskowego.

Od dawna uważamy rozprowadzanie ulotek przez stronę południową za deklarację wojny i papiery skazujące na śmierć ludzkie szumowiny, które zorganizowały operację rozprowadzania ulotek.

Czy ona naprawdę chce zobaczyć, jak takie ulotki stają się źródłem wojny na rzecz obrócenia baz prowokacji w popiół?

Powinna mieć ona na uwadze to, że nadszedł czas wyboru.

Park coraz bardziej desperacko wykorzystuje ludzkie męty i konserwatywne media w oszczerczej kampanii przeciwko rodakom, coraz głębiej pogrążając się w nieuniknionych kłopotach.

Tych, którzy szaleńczo rozprowadzają ulotki przeciwko KRLD i prowadzą oszczerczą kampanię przeciwko własnym rodakom, wbrew tendencji czasów, nie można nazwać ludźmi trzeźwo myślącymi i uczciwymi dziennikarzami.

Wszystkie męty społeczne, bez wyjątków, są zdyskwalifikowane w byciu członkami narodu oraz są najwyższej klasy przestępcami, którzy nie są w stanie żyć w pokojowym i stabilnym zjednoczonym kraju.

Im więcej mętów społecznych Park przyjmie, tym gorszą sławę zdobędzie jako właścicielka ogromnego wysypiska.

Etyka i moralność są ważniejsze niż polityka.

Polityk powinien być bardziej ludzki niż ktokolwiek inny oraz dążyć do sprawiedliwości i prawdy.

W przeciwnym wypadku, będzie ona traktowała fotel prezydencki jako wieżę dowodzenia w kampanii oszczerstw oraz bez skrupułów zrzuci naród w przepaść nieszczęścia.

Jeśli południowokoreańskie władze mają mieć twarz do wystąpienia przed stroną KRLD, to powinny właściwie wdrażać północno-południowe porozumienie, na początek.

Wszyscy rodacy ściśle obserwują posunięcia południowokoreańskich władz.