Dyrektor Granma, organu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kuby, potępił USA za stosowanie polityki podwójnych standardów w odniesieniu do podziemnego testu nuklearnego przeprowadzonego przez KRLD.

20 lutego dyrektor powiedział w kubańskiej telewizji, że KRLD przeprowadziła próbę nuklearną w celach samoobronnych. Potępił też stałych członków RB ONZ, za milczenie na temat amerykańskiej krytycznej próby nuklearnej, oraz broni jądrowej Izraela.

Dyrektor mówił:

Mocarstwa nuklearne nadal przeprowadzają próby, unowocześniając swój arsenał nuklearny. Oni są “wybrańcami”, którzy decydują kto może mieć dostęp do broni jądrowej, a kto nie.

KRLD nie ukrywa swojego programu nuklearnego. Izrael posiada przynajmniej 200 głowic nuklearnych i jest typowym przykładem polityki podwójnych standardów. Stany Zjednoczone pozwalają Izraelowi na posiadanie broni nuklearnej, aby bronił ich interesów na Bliskim Wschodzie.

Hipokryzję Stanów Zjednoczonych i stosowanie przez nich podwójnych standardów można zobaczyć w ich stosunku do KRLD i Izraela.

Mocarstwa nuklearne zakazały innym krajom posiadania broni nuklearnej, a nawet zablokowały im dostęp do używania tej technologii w celach pokojowych. USA prowadzi krytyczne próby nuklearne, ale jest przeciwne próbom przeprowadzanym przez KRLD.

To wyraźnie pokazuje hipokryzje i podwójne standardy Stanów Zjednoczonych.