KRLD opublikuje raport na temat praw człowieka.

Reporter KCNA przeprowadził niedawno wywiad z urzędnikiem Koreańskiego Stowarzyszenia Studiów nad Prawami Człowieka, w okresie przygotowań do 22. rocznicy jego powstania.

Stowarzyszenie zostało założone w dniu 27 sierpnia Juche 81 (1992) w celu wspierania badań w zakresie praw człowieka w KRLD i koordynacji działalności ekspertów w dziedzinie praw człowieka w sposób jednolity.

Od momentu swojego powstania, stowarzyszenie prowadzi badania w celu zapewniania poszanowania praw człowieka w politycznych, gospodarczych, kulturalnych i wszystkich innych aspektach życia społecznego, zgodnie z linią i polityką Partii Pracy Korei i rządu KRLD by zapewnić niezależne prawa i sprostać wymaganiom mas ludowych na najwyższym poziomie.

Podjęło ono aktywną rolę w ustanawianiu i przeglądaniu przepisów krajowych w zakresie praw człowieka, zgodnie z rozwijającą się rzeczywistością, oraz prowadziło działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej w kwestii praw człowieka.

Stowarzyszenie podjęło działania, aby studiować i poznać ruch międzynarodowy w zakresie praw człowieka oraz by promować międzynarodową współpracę w działaniach przeciwko naruszaniu praw człowieka i na rzecz ich ochrony.

Wrogie siły stały się desperackie w swoich ruchach na rzecz wprowadzenia w błąd międzynarodowej opinii, wzniecając pełną kłamstw i oszczerstw anty-północnokoreańską kampanię “praw człowieka” w celu oczernienia i zaszkodzenia KRLD. W ramach tej sytuacji, bardzo ważną jest kwestia, aby dokładnie informować ludzi o egzekwowaniu praw człowieka w KRLD oraz pomóc im pozbyć się ich uprzedzeń i wszelkich nieporozumień.

Stowarzyszenie opracowało plan opublikowania raportu obejmującego całość polityki rządu KRLD w zakresie praw człowieka i prawdziwego egzekwowania praw człowieka oraz ujawniający ruchy USA i innych wrogich sił poważnie naruszające prawa mieszkańców KRLD, w tym prawo do istnienia i rozwoju. We współpracy z ekspertami w zakresie praw człowieka, naukowcami z różnych dziedzin i innymi zainteresowanymi instytucjami, stowarzyszenie przyspieszyło przygotowania do opublikowania raportu.

Raport przedstawi prawdziwy obraz mieszkańców KRLD, dynamicznie nacierających w kierunku jaśniejszej i różowej przyszłości, cieszących się wolnym i szczęśliwym życiem w ramach skoncentrowanego na masach ludowych systemu socjalistycznego, oraz przyczyni się do ujawnienia podłych ruchów USA i innych wrogich sił, które pracują z przekrwionymi oczami by obalić ideologię KRLD i jej system społeczny, pod szyldem ochrony praw człowieka.

Źródło: KCNA