Biuletyn Ambasady KRLD

Pjongjang, 26 października (KCNA) – Rzecznik Narodowego Komitetu Koordynacyjnego KRLD ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Zwalczania Finansowania Terroryzmu udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane w środę przez KCNA w związku z faktem, że USA i ich siły wasalne wzniecają atmosferę nakładania sankcji finansowych na KRLD, angażując w to nawet międzynarodową organizację nadzoru finansowego:

Podczas spotkania plenarnego Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, które odbyło się w Paryżu w dniach 19-21 października, kolejny raz przyjęto „publiczne oświadczenie”, w którym KRLD została wymieniona jako „państwo podlegające środkom zaradczym”.

Stanowczo potępiamy i odrzucamy to pełne wrogości wobec KRLD „publiczne oświadczenie” jako część działań podejmowanych przez Stany Zjednoczone i ich siły wasalne w celu nakładania sankcji na KRLD i dławienia jej.

Nie powinno pozostać niedostrzeżone, że narzucają oni państwom członkowskim ONZ skierowane przeciwko KRLD „rezolucje o sankcjach” Rady Bezpieczeństwa ONZ jako „międzynarodowy standard”, powodując, że organizacja ta odrzuca „uniwersalność” i „bezstronność” – zasady, na które powołuje się w swoich działaniach.

„Rezolucje o sankcjach” RB ONZ są nielegalnymi dokumentami wysmażonymi przez USA i ich siły wasalne w celu naruszania niezależności i prawa do istnienia suwerennego państwa wbrew Karcie ONZ i normom prawa międzynarodowego, oraz produktem kryminalnych działań przeciwko ludzkości i prawom człowieka.

Ze względu na swoje konsekwentne stanowisko przeciwne praniu pieniędzy i wsparciu finansowemu dla terroryzmu oraz proliferacji broni masowego rażenia, KRLD, przy ścisłej współpracy z Grupą Azji i Pacyfiku ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, podjęła niemal wszystkie środki zgodne z międzynarodowymi standardami, takie jak: przyjęcie Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, modyfikacja i uzupełnienie prawa karnego oraz podniesienie odpowiedzialności i roli instytucji informacji i nadzoru finansowego. Wywiązała się również ze swoich zobowiązań przedstawiając szczegółowe raporty o nich międzynarodowej organizacji nadzoru finansowego.

Jednakże, podczas spotkania plenarnego tej organizacji przyjęto „otwarte oświadczenie” przewidujące całkowite zablokowanie transakcji bankowych, nie odnosząc się ani słowem do szczerych wysiłków podjętych przez KRLD, by wprowadzić w życie międzynarodowe standardy. Tym samym stało się jasne, że organizacja ta została wykorzystana do celów politycznych przez Stany Zjednoczone i ich wasalne siły w celu budowy międzynarodowej sieci blokad finansowych przeciwko KRLD.

W takiej sytuacji, również podejmiemy niezbędne środki zaradcze.