Pjongjang, 29 września (KCNA) — Szef delegacji KRLD wygłosił przemówienie na posiedzeniu ministerialnym Ruchu Państw Niezaangażowanych, które odbyło się na marginesie 68 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w piątek.

W ciągu ostatnich 50 lat od swojego powstania, ruch państw niezaangażowanych poczynił trwałe wysiłki na rzecz ustanowienia sprawiedliwych i uczciwych stosunków międzynarodowych, pod sztandarem niezawisłości i równości, powiedział i kontynuował:

Despotyczne i arbitralne akty oparte na logice siły nadal są praktykowane w stosunkach międzynarodowych, a zasady poszanowania suwerenności, równości suwerenności i nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw, które są określone w Karcie Narodów Zjednoczonych i w normach prawa międzynarodowego regulujących stosunki między krajami, zostały samowolnie naruszone.

Ingerencje w wewnętrzne sprawy suwerennych państw, ingerencje w suwerenność, inwazje zbrojne i akty terrorystyczne zostały dokonane w nieprzerwanym łańcuchu, pod pretekstem „walki z terroryzmem” i „zapobiegania proliferacji”.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że pokojowe i uzasadnione prawo suwerennych państw do rozwoju przestrzeni kosmicznej jest podważane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, a samolot z głową państwa na pokładzie został uziemiony pod absurdalnymi oskarżeniami.

Ofiarami ekstremalnych despotycznych i arbitralnych praktyk są członkowie ruchu państw niezaangażowanych, bez wyjątku.

Aby ruch państw niezaangażowanych zwiększył swoją pozycję i rolę jako siła polityczna reprezentująca interesy krajów rozwijających się, po pierwsze konieczne jest dalsze wzmacnianie wsparcia i solidarności wysiłków krajów członkowskich do obrony suwerenności.

Po drugie, konieczne jest zwiększenie zdolności do wspólnych działań na rzecz obrony interesów państw członkowskich na arenie międzynarodowej, w tym w ONZ.

Jeśli narody członkowskie ruchu państw niezaangażowanych, stanowiące przeważającą większość krajów członkowskich ONZ, zjednoczą się we wspólnych działaniach, to mogą wywrzeć duży wpływ polityczny dla sprawiedliwego rozstrzygnięcia kwestii reformy ONZ i innych ważnych kwestii dla światowego pokoju, bezpieczeństwa, rozbrojenia i praw człowieka.

Zgodnym stanowiskiem i stałą wolą KRLD jest zapewnienie pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim oraz zjednoczenie kraju poprzez wysiłki Koreańczyków.

KRLD zaproponowała niedawno rozmowy na wysokim szczeblu między władzami KRLD i USA, zawierające obszerne i szczere dyskusje o kwestiach rozbrojenia napięcia na Półwyspie Koreańskim i zastąpienia mechanizmu zawieszenia broni mechanizmem pokojowym.

KRLD nadal będzie ciężko pracować dla obrony pokoju i stabilności.

Nadal będzie dokonywać odpowiedzialnych i cierpliwych wysiłków na rzecz pojednania, współpracy i zjednoczenia pomiędzy Północą a Południem zgodnie z ideą „Od naszego narodu dla niego samego”, wznosząc sztandar wspólnej deklaracji 15 czerwca i deklaracji 4 października.