Niezależność, pokój i przyjaźń to elementy polityki zagranicznej KRLD. KRLD będzie, podobnie jak w przeszłości, wykonywać swoją powinność i rolę jako niezależny członek ONZ, wytrwale przestrzegając założeń działalności ONZ.

Ri Su Yong, minister Spraw Zagranicznych KRLD, który jest szefem delegacji KRLD, mówił o tym podczas swojego przemówienia na 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 27 września.

KRLD w pełni popiera główny temat bieżącej sesji – „Delivering on and Implementing a Transformative Post-2015 Development Agenda”, podkreślił i kontynuował:

„Post-2015 Development Agenda” powinien koncentrować się na tworzeniu przyjaznego środowiska i odpowiednich warunków dla osiągnięcia wspólnego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego naszej ludzkości, konsolidując jednocześnie sukcesy osiągnięte podczas realizacji milenijnych celów rozwoju.

Jeśli chodzi o kwestię wzmocnienia centralnej roli ONZ, to widzimy jej funkcję i rolę zapewniania pokoju i bezpieczeństwa z trochę innej perspektywy.

Anachroniczne stereotypy i uprzedzenia Rady Bezpieczeństwa mogą znaleźć wyraz w najbardziej ekstremalnej sytuacji panującej na Półwyspie Koreańskim.

Napięta sytuacja na Półwyspie Koreańskim nam nie pomaga. Wręcz przeciwnie, stanowi ona poważną przeszkodę dla naszych wysiłków na rzecz rozwoju gospodarczego i poprawy standardów życia ludności.

Rada Bezpieczeństwa nie jest uprawniona do przyjęcia rezolucji zakazującej pokojowego wystrzeliwania sztucznych satelitów przez państwo członkowie ONZ, gdyż narusza to prawo międzynarodowe, zwłaszcza traktat o przestrzeni kosmicznej.

KRLD utrzymuje, że wszystkie problemy dotyczące stosunków międzynarodowych powinny być rozwiązywane nie poprzez despotyzm i samowolę, a wyłącznie na zasadach suwerennej równości, zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

KRLD stanowczo sprzeciwia się wszelkim próbom i działaniom „zmiany reżimów” w konkretnych krajach przy wykorzystywaniu kwestii praw człowieka.

KRLD utrzymuje, iż zjednoczenie kraju powinno zostać zrealizowane nie poprzez konfrontację systemów, ale na wzór federalny, w którym współistnieją ze sobą dwa systemy w jednym kraju.

Jako że Korea południowa zrzekła się całkowicie swoich spraw wojskowych na rzecz USA, to nawet nie wie, jak wiele różnego rodzaju broni masowego rażenia znajduje się na jej terytorium. Należy również powstrzymać się od paplania o nierealistycznym i fikcyjnym projekcie zjednoczenia narodowego, żywcem skopiowanego z innych krajów.

Źródło: KCNA