Biuletyn Ambasady KRL-D

Komitet Koreańskich Prawników oskarża USA o unikanie zawarcia traktatu pokojowego z KRLD

 

Pjongjang, 14 stycznia (KCNA) — Komitet Koreańskich Prawników 14 stycznia opublikował białą księgę, ujawniając przestępcze działania USA polegające na upartym unikaniu zawarcia traktatu pokojowego z KRLD, międzynarodowej prawnej gwarancji obrony pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i na całym świecie, oraz demaskując przed społecznością międzynarodową i postępowcami całego świata niebezpieczny cel kryjący się za tym działaniami.

Traktat pokojowy jest międzynarodowym dokumentem, który powinien zostać zawarty w celu definitywnego zakończenia stanu wojny z prawnego punktu widzenia i ustanowienia trwałych relacji pokojowych, napisano w białej księdze i kontynuowano:

Podejście do traktatu pokojowego jest kryterium pozwalającym odróżnić siły kochające pokój od sił agresywnych.

Koreańskie Porozumienie o Zawieszeniu Broni, zostało przyjęte jako międzynarodowy dokument prawny, który przewidywał niezależne i pokojowe uregulowanie kwestii koreańskiej wolne od jakichkolwiek zagranicznych ingerencji oraz ustanowienie trwałego mechanizmu pokojowego na Półwyspie Koreańskim, a nie tylko tymczasowe wstrzymanie działań wojennych, dzięki stanowczej i upartej walce KRLD o położenie fundamentów prawnych pod budowanie pokojowych stosunków po wojnie.

Kluczowym postanowieniem porozumienia o zawieszeniu broni jest Paragraf 60, ponieważ przewiduje wycofanie wszystkich obcych wojsk z Korei oraz pokojowe i fundamentalne uregulowanie kwestii koreańskiej poprzez wspólne wysiłki Koreańczyków i to służy jako wyraźna podstawa prawna do zawarcia traktatu pokojowego w przyszłości.

Stany Zjednoczone desperacko blokowały pokojowe uregulowanie kwestii koreańskiej, systematycznie pogwałcając postanowienia porozumienia o zawieszeniu broni już od dnia jego zawarcia. To naruszyło jego kluczowe zapisy wzywające do ustanowienia mechanizmu pokojowego na Półwyspie Koreańskim bezpośrednio po zawieszeniu broni.

W 1957 roku USA jednostronnie złamały Paragraf 13 d porozumienia, zakazujący sprowadzania do Korei jakiegokolwiek sprzętu wojskowego z zagranicy i dostarczyły na Półwysep Koreański różnego rodzaju środki wojenne i niszczycielską broń w tym broń nuklearną.

Wzmacniały agresywne siły systematycznie naruszając Paragraf 13 c porozumienia o zawieszeniu broni, zakazujący zwiększanie personelu wojskowego.

W 1991 roku Stany Zjednoczone mianowały generała armii Korei południowej na starszego członka „Sił ONZ” w Wojskowej Komisji Rozejmowej, chociaż nie był on stroną porozumienia o zawieszeniu broni i pomimo braku zasadności zajmowania przez niego tego stanowiska, kompletnie paraliżując w ten sposób mechanizm rozejmowy.

USA dopuszczały się szaleńczych prowokacji wojskowych i demonstracji siły, nie przestrzegając żadnych zobowiązań prawnych czy instytucjonalnych.

Najwyższe Dowództwo Koreańskiej Armii Ludowej w oświadczeniu jego rzecznika z dnia 5 marca 2013 roku ostatecznie zadeklarowało całkowite unieważnienie porozumienia o zawieszeniu broni w samoobronnej reakcji mającej na celu poradzenie sobie z coraz bardziej nieskrywanymi amerykańskimi pogwałceniami tego porozumienia i coraz większą eskalacją wrogiej polityki Stanów Zjednoczonych wobec KRLD.

W związku z unieważnieniem porozumienia o zawieszeniu broni ze względu na ustawiczne naruszanie jego postanowień przez USA i nieuniknione środki podjęte przez KRLD w celu samoobrony, relacje między KRLD i USA przerodziły się z tylko formalnego stanu wojny w faktycznie wojenne.

Sytuacja sięgnęła krawędzi wojny w sierpniu 2015 roku, z powodu drobnego incydentu wywołanego z nieznanej przyczyny.

Dowiodło to ostatecznie, że martwe porozumienie o zawieszeniu broni prawie wcale nie gwarantuje pokoju na Półwyspie Koreańskim.

Ostatnio, podczas 70tej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i przy wielu innych okazjach, KRLD kolejny raz proponowała zawarcie traktatu pokojowego zapewniającego trwały pokój na Półwyspie Koreańskim, czego wymaga dramatycznie odmieniona najnowsza sytuacja na półwyspie.

Zawarcie traktatu pokojowego to pilny wymóg dla zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa nie tylko na Półwyspie Koreańskim, ale również w regionie i na całym świecie.

Mechanizm pokojowy nie został jeszcze stworzony w  północno-wschodniej Azji, mimo że jest to bardzo wrażliwy region, zmagający się z wieloma społecznymi, historycznymi, politycznymi i wojskowymi problemami.

Stany Zjednoczone zwiększyły napięcie na półwyspie, przykładając do tego wagę. Jest to w ostatecznym rozrachunku podyktowane przez ich ukryte plany, aby dosięgnąć i wywrzeć nacisk na mocarstwa sąsiadujące z półwyspem i przejąć nad nimi kontrolę i w ten sposób łatwiej zrealizować swoją strategię dominacji nad światem.

W świetle obecnej sytuacji na półwyspie, gdzie wojna może wybuchnąć w każdej chwili oraz przez wzgląd na interesy państw regionu, którym brak mechanizmu pokojowego, zawarcie traktatu pokojowego jest sprawą pilną i zadaniem o najwyższym priorytecie, które powinno zostać niezwłocznie zrealizowane.

USA unikają zawarcia traktatu pokojowego z KRLD, twierdząc, że nawoływanie przez KRLD do zawarcia traktatu pokojowego to zła kolejność i że na początek konieczne jest poczynienie znaczącego postępu w denuklearyzacji z jej strony.

Kwestia zawarcia traktatu pokojowego między KRLD i USA nie jest niczym nowym i nie została  wywołana przez koreański potencjał odstraszania nuklearnego. KRLD nawoływała do jego zawarcia na długo przed uzyskaniem przez nią dostępu do broni nuklearnej.

Domaganie się przez Stany Zjednoczone pozbycia się broni jądrowej przez KRLD, jako warunek wstępny  zawarcia traktatu pokojowego jest nielegalnym i bandyckim żądaniem, będącym w diametralnej sprzeczności z normami prawa międzynarodowego, regulującymi realizowanie prawa do samoobrony.

Dostęp KRLD do broni nuklearnej jest w pełni uzasadniony z punktu widzenia wymagań prawa międzynarodowego, jako że jest to to jest środek podjęty przez nią w celu samoobrony, służący ochronie jej najwyższych interesów przed eskalacją zagrożenia nuklearnego i niebezpieczeństwem wojny stwarzanym przez USA.

Stany Zjednoczone uporczywie unikają zawarcia traktatu pokojowego z KRLD dążąc do zajęcia jej przez przeprowadzenie niespodziewanego ataku wojskowego, utrzymując niestabilną sytuację na półwyspie i grożąc KRLD przy użyciu siły.

W tym celu USA sprowadziły do Korei południowej potężne agresywne siły i środki wojny nuklearnej, aby podnieść zagrożenie nuklearne w stosunku do KRLD, odmawiając uczciwej odpowiedzi na jej słuszną propozycję zawarcia traktatu pokojowego i systematyczne naruszając postanowienia porozumienia o zawieszeniu broni.

Wszystkie fakty w sposób oczywisty wskazują, że amerykańskie desperackie ruchy mające na celu zdławienie KRLD siłą i upartość, aby nie zawrzeć z nią traktatu pokojowego, są niebezpiecznymi przestępstwami przeciwko przepisom prawa międzynarodowego wzywającym do powstrzymania się od zagrażania suwerenności innych państw przy użyciu siły oraz zabraniającym agresji i działań wojennych niezgodnych ze zobowiązaniami podjętymi w ramach dwustronnej umowy,  a także bezprawnymi działaniami przeciwko międzynarodowej praktyce nawołującej do ustanowienia pokojowych relacji.

Sprzeciw USA wobec zawarcia traktatu pokojowego z KRLD jest zgodny z ich wrogą polityką wobec KRLD, której celem jest dokonanie zmiany reżimu i zniszczenie jej systemu społecznego.

Bez względu na to jak krzykliwie Stany Zjednoczone będą opowiadać się za „pokojem” na Półwyspie Koreańskim, nigdy nie będą w stanie zamieść pod dywan agresywnego charakteru swojej wrogiej polityki przeciwko KRLD.

KRLD nie zrezygnuje z broni jądrowej, ani nie zatrzyma swojego rozwoju nuklearnego, ale jeszcze bardziej wzmocni wszelkie rodzaje swojej broni nuklearnej, w tym bombę wodorową, zarówno pod względem jakości, jak i ilości, chyba że USA wycofają się ze swojej brutalnie wrogiej polityki w stosunku do KRLD.

Stany Zjednoczone powinny przyznać, że ich sprzeciw wobec propozycji zawarcia traktatu pokojowego z KRLD ma  przestępczy charakter, ponieść należytą odpowiedzialność na mocy prawa międzynarodowego przed KRLD i społecznością międzynarodową i niezwłocznie odpowiedzieć na propozycję ustanowienia mechanizmu pokojowego na półwyspie.