Pjongjang, 7 maja (KCNA) — Ostatnio, siły południowokoreańskich marionetek intensyfikują swoje ruchy na rzecz sojuszu wojskowego z Japonią oraz pracują na rzecz zawarcia umowy południowa Korea-Japonia w zakresie ochrony informacji wojskowej, w ramach manipulacji USA. Robią ro pod pretekstem “zagrożenia nuklearnego i rakietowego” ze strony KRLD.

Podczas wycieczki Obamy do południowej Korei, Park Geun Hye przeprowadziła z nim rozmowę, podczas której zgodzili się co do znaczenia wymiany informacji pomiędzy USA, Japonią i południową Koreą. Odbyła się również dyskusja na temat wymiany informacji wojskowych z ostatnich rozmów na wysokim szczeblu, które odbyły się w Waszyngtonie pomiędzy trzema stronami.

W dniu 28 kwietnia, południowokoreański “rząd” oficjalnie przedstawił swoje formalne stanowisko, że “mogą się odbyć techniczne dyskusje z krajami zainteresowanymi w celu zawarcia porozumienia w sprawie wymiany informacji wojskowych pomiędzy południową Koreą, USA i Japonią, po podobnej dyskusji pomiędzy ‘rządami’ tych krajów”.

Zawarcie umowy w sprawie ochrony wojskowych informacji z Japonią zostało przesunięte w czasie przez reżim Lee Myung Baka i zostało anulowane w lipcu 2012 roku, z powodu silnego potępienia ze strony południowokoreańskiej opinii publicznej.

Będąc daleko od wyciągnięcia lekcji, Park Geun Hye dąży do realizacji wymiany informacji wojskowych pomiędzy południową Koreą i Japonią w tak podstępny sposób, jak podpisanie memorandum o porozumieniu w sprawie wymiany informacji wojskowych pomiędzy USA, Japonią i południową Koreą bez uzyskania zgody od “Zgromadzenia Narodowego” i przechodzenia procedur jego publikacji, wykorzystując chaotyczną sytuację polityczną i gospodarczą w południowej Korei.

Zawarcie umowy w sprawie ochrony informacji wojskowych z Japonią jest aktem zdrady, gdyż przyspiesza militaryzację Japonii i otwiera drogę dla jej ponownej inwazji na Koreę.

Jest to również przestępstwem przeciwko KRLD i niezwykle niebezpiecznym ruchem na rzecz wojny, ponieważ ma na celu kontynuowanie tworzenia trójstronnego sojuszu wojskowego i uczynienie sytuacji na Półwyspie Koreańskim i w pozostałej części Azji jeszcze bardziej napiętą.

Korzystając z wymiany informacji wojskowych pomiędzy trzema stronami, USA starają się przypieczętować sojusz wojskowy oraz zdominować całą Koreę i resztę Azji Północno-Wschodniej.

W międzyczasie, Japonia stara się zrealizować swoją ambicję stania się gigantem wojskowym i rozpoczęcia nowych inwazji. Zdrajczyni Park Geun Hye krzywdzi swoich rodaków na północy za pomocą sił z zewnątrz.

Wymiana informacji pomiędzy USA, Japonią i południową Koreą oraz stworzenie trójstronnego sojuszu wojskowego jest militarną przygodą, która sprowadza ciemne chmury ery nowej Zimnej Wojny, nowej wojny światowej nad Azję Północno-Wschodnią, w tym nad Półwysep Koreański, jako że jest to równoznaczne z tworzeniem “NATO” w wersji azjatyckiej, na podstawie amerykańskiej strategii w Azji.

Na zewnątrz, zła kobieta udaje niezgodność z Japonią wobec problematyki wysepek Tok i interpretacji historii, jednak za sceną zniża się ona do każdej hańby by zaszkodzić rodakom, starając się zawrzeć umowę w której sprzedaje kraj, wojenne porozumienie, w ramach amerykańskich manipulacji.

Nie będzie możliwe osiągnięcie odprężenia na Półwyspie Koreańskim, ani bezpieczeństwa i pokoju w kraju, tak długo, jak grupa Park Geun Hye pozostanie u władzy, jako że ma ona obsesję na punkcie uzależniania się od obcych oraz na punkcie konfrontacji z własnymi rodakami.

Wszyscy Koreańczycy z północy, południa i zagranicy powinni jasno zrozumieć poważne konsekwencje, jakie pociągną za sobą wojskowe więzy między USA, Japonią i południową Koreą, oraz powstać w odważnej walce na rzecz ich stanowczego odrzucenia i udaremnienia.