Biuletyn Ambasady KRLD

Pjongjang, 17 stycznia (KCNA) – Niektóre kraje konkurują między sobą w testowaniu międzykontynentalnych rakiet balistycznych i wszelkiego rodzaju innych pocisków rakietowych.

Społeczność międzynarodowa zwraca uwagę na fakt, że Stany Zjednoczone i Rada Bezpieczeństwa ONZ milczą na ten temat, w tym samym czasie tworząc bandyckie „rezolucje o sankcjach” z powodu rutynowych testów rakietowych armii KRLD i korzystania przez nią z prawa do wystrzeliwania satelitów w celach pokojowych, zgodnego z prawem międzynarodowym. Szufladkują także te działania KRLD jako „prowokacje” i „zagrożenie”.

Działając na podstawie podwójnych standardów jednostronnie ustanowionych przez USA w ich interesie, ONZ określa uprawnione wykorzystywanie swojej suwerenności przez niezależny kraj jako „nielegalne” i podejmowane przez niego w celu samoobrony środki jako „prowokacje”. Zaś niektóre kraje mogą bez ograniczenia przeprowadzać takie testy. Taka jest dziś rzeczywistość na arenie ONZ.

To nic innego, jak szczyt stronniczości i podwójne standardy oraz wyraz poważnego uprzedzenia.

Każdy kraj i naród ma te same zobowiązanie i te same prawa w relacjach międzynarodowych przed społecznością międzynarodową.

Stosowanie podwójnych standardów jest równoznaczne z niegodziwymi arbitralnymi praktykami i nie jest niczym korzystnym dla rozwoju międzynarodowych relacji.

Podejmowane przez suwerenne państwo środki na rzecz wzmacniania zdolności militarnych potrzebnych do obrony niezależności i integralności terytorialnej nigdy nie powinny być poddawane krytyce przez międzynarodowy organ i nie powinien on w nie ingerować, w żadnych okolicznościach.

Jednak Stany Zjednoczone bez wahania używają swoich podwójnych standardów przeciwko krajom, które sprzeciwiają się imperializmowi i dążą do niezależności lub mają inne ideologie i systemy społeczne. Całkowicie lekceważą misję i rolę prawa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych dążąc do światowej hegemonii.

Przez brawurowe działania USA mające na celu wzmacnianie swoich sił nuklearnych i unowocześnianie ich, niestabilność i niebezpieczeństwo wojny nuklearnej nasilają się dziś na świecie, a państwa nuklearne, by stawić temu czoła, rozwijają swoje strategiczne siły nuklearne zarówno pod względem jakości jak i ilości.

KRLD nie miała innego wyjścia, niż uzyskać dostęp do samoobronnego odstraszania nuklearnego i rozwijać je i jest to w pełni słuszne, ponieważ jest ona nieustannie wystawiona na bezpośrednie zagrożenie nuklearne ze strony USA. W tym samym czasie nawet te kraje, które mają ogromne terytoria i populacje oraz wielkie potencjały gospodarcze priorytetowo traktują kwestię środków na rzecz wzmacniania sił nuklearnych dla rozwoju i bezpieczeństwa.

Aby zaradzić coraz bardziej nasilającym się amerykańskim groźbom nuklearnym i szantażowi, KRLD z sukcesem przeprowadziła pierwszy test bomby wodorowej, testy różnych środków uderzeniowych i głowicy nuklearnej oraz weszła w ostatni etap przygotowań do testu międzykontynentalnej rakiety balistycznej i osiągnęła znaczące sukcesy w dziedzinie strategicznych sił nuklearnych.

Podejmowane przez KRLD środki na rzecz wzmacniania sił nuklearnych mają na celu samoobronę, zaradzenie brutalnym groźbom i szantażowi nuklearnemu ze strony Stanów Zjednoczonych. Odzwierciedlają determinacje armii i ludu KRLD, aby na broń nuklearną i międzykontynentalne pociski balistyczne odpowiadać tym samym.

KRLD nigdy nie uznała niedorzecznych rezolucji przejętych przeciwko niej przez RB ONZ w oparciu o amerykańskie podwójne standardy.

Tak długo, jak imperialiści i hegemoniczne siły będą planować obalenie socjalistycznego systemu w KRLD, będzie ona w dalszym ciągu podnosić swoje zdolności militarne, chronić pokój i bezpieczeństwo kraju własnymi wysiłkami i niezmiennie trzymać się swojej linii.