Szanowny Przywódca Kim Jong Un w swym noworocznym orędziu określił Kimilsungizm-Kimjongilizm jako zawsze zwycięski sztandar koreańskiej rewolucji. Kimilsungizm-Kimjongilizm jest ideologią przewodnią Koreańskiej Partii Pracy.

Prezydent Kim Il Sung, wielki myśliciel i teoretyk, wynalazł nieśmiertelną Ideę Juche – największą ideę w historii ludzkości, która określa masy ludzkie jako siłę przewodnią w rewolucji i socjalistycznym budownictwie.

Przywódca Kim Jong Il sformułował Ideę jako Kimilsungizm, co czyni ją ideą przewodnią w epoce niepodległości, a także rozwinął myśl Prezydenta zwiększając znaczenie spraw wojskowych, co sformułował jako Politykę Songun.

Kimilsungizm-Kimjongilizm bezpośrednio oznacza rewolucyjne idee Kim Il Sunga i Kim Jong Ila.

Marszałek Kim Jong Un zdefiniował Kimilsungizm-Kimjongilizm jako ideę przewodnią w erze Songun. W swej pracy opublikowanej w kwietniu ubiegłego roku, Marszałek wyjaśnił, że Kimilsungizm-Kimjongilizm to zintegrowany system idei, teorii i praktyki, oraz wielka rewolucyjna idea reprezentująca erę Juche.