Kim Yo Jong, wicedyrektor Departamentu Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, wydała 22 czerwca następujące oświadczenie prasowe:

Słyszałam wiadomość, że doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA wspomniał, iż pozycję wobec USA, objaśnioną, w tym czasie, podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, uważa za „interesujący sygnał”.

Pewne koreańskie przysłowie mówi „We śnie najbardziej liczy się odczytanie go, nie zaś jego posiadanie”.

Zdaje się, że Stany Zjednoczone mogą interpretować sytuację w sposób dla nich wygodny.

Oczekiwania, które zdecydowały się one błędnie żywić, doprowadzą je do większego rozczarowania.