0014741528

Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i naczelny dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, wysłał wiadomość z kondolencjami do Raula Castro Ruz, pierwszego sekretarza KC Komunistycznej Partii Kuby, prezesa Rady Państwa i prezesa Rady Ministrów Republiki Kuby.

W wiadomości napisał:

Po usłyszeniu smutnej wiadomości, że Towarzysz Fidel Castro Ruz, najwyższy przywódca rewolucji kubańskiej, zmarł niespodziewanie, składam głębokie wyrazy współczucia Wam, a poprzez Was kubańskiej partii, rządowi i ludowi oraz pogrążonym w żałobie członkom rodziny zmarłego.

Towarzysz Fidel Castro Ruz w młodym wieku prowadził krwawą walkę z bronią w ręku, zdobywając zwycięstwo rewolucji kubańskiej.

Towarzysz Fidel Castro Ruz był znakomitym przywódcą narodu kubańskiego i wybitnym działaczem politycznym, który dokonał ogromnego wkładu do realizacji sprawy niepodległości przeciwko imperializmowi, sprawy socjalizmu i sprawiedliwości, godnie broniąc suwerenności i godności kraju, ustanawiając system socjalistyczny, w którym lud stał się prawdziwym władcą, po praz pierwszy na półkuli zachodniej, oraz poświęcił całe swoje życie dla pomyślności kraju i szczęścia narodu.

Był bliskim przyjacielem i towarzyszem narodu koreańskiego, który dołożył wszelkich starań w celu wzmocnienia przyjacielskich stosunków i współpracy pomiędzy obiema partiami, rządami i narodami obu naszych krajów oraz wyrażał mocne poparcie i wspierał nasze wysiłki na rzecz zjednoczenia narodowego i naszą słuszną sprawę przez ponad pół wieku.

Chociaż odszedł, cenne wyczyny których dokonał na zawsze pozostaną w sercach narodów obu naszych krajów i sercach postępowej ludzkości.

Wyrażam przekonanie, że rewolucyjny naród kubański przezwycięży ból, który odczuwa z powodu utraty swojego wybitnego przywódcy, oraz z pewnością zbuduje kwitnące idealne społeczeństwo ludu i osiągnie zwycięstwo socjalizmu pod Waszym mądrym kierownictwem, Towarzyszu Raulu Castro Ruz, zgodnie z intencją Towarzysza Fidela Castro Ruz.

Źródło: KCNA