Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD Kim Jong Il (1942-2011), wieczny przywódca narodu koreańskiego, był wybitnym mężem stanu i wielkim mistrzem ideologii i teorii.

Wzbogacił On ideę Juche, która oświetla drogę przeznaczenia ludzkości, jako wieczna ideologia przewodnia Korei i dzieło światowej niezależności. Ten zasób z zakresu ideologii i teorii jest najcenniejszym dziedzictwem, jakie przekazał On narodowi koreańskiemu i ludziom całego świata.

Idea Juche, stworzona przez Kim Il Sunga i rozwinięta przez Kim Jong Ila, na bazie naukowego naświetlenia faktu, że człowiek jest gospodarzem świata i odgrywa decydującą rolę w jego przeobrażaniu, pokazuje metody, którymi masy ludowe, siła napędowa historii, kształtować mogą swoje własne przeznaczenie własnymi wysiłkami.

Gdy tylko opublikowana została praca Przewodniczącego Kim Jong Ila O idei Juche (31 marca 1982), w której idea Juche została zintegrowana i usystematyzowana, spotkała się ona z wielkim odzewem. Pisano o niej w milionach egzemplarzy różnych publikacji w ponad 90 krajach i wydano ją w formie broszur w ponad 140 krajach w mniej niż rok od jej ukazania się.

Pewien francuski profesor powiedział: Lenin chwalił Manifest komunistyczny Marksa i Engelsa jako pieśń nad pieśniami o komunizmie; jeśli skorzystać z tej metody opisu, O idei Juche Kim Jong Ila byłoby pieśnią nad pieśniami o prawdziwym celu człowieka, pieśnią nad pieśniami o godności i wartości istoty ludzkiej oraz prawdziwych ideałach i bezgranicznej pomyślności ludzkości.

Wiele postaci z krajów kapitalistycznych, które w przeszłości za swoje ideały uznawały burżuazyjną filozofię, zafascynowało się tą encyklopedyczną pracą i stało się zwolennikami idei Juche.

Pierre Boudot, będący dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Idei Juche, tak pisał do swoich kolegów:

„Jest to moje serdeczne życzenie. Jeśli z sumiennością badacza i intelektualisty chcecie odkrywać prawdę nie jest za późno, aby porzucić głęboko zakorzenioną europejską arogancję i uprzedzenia wobec Azji i poznać ideę Juche.”

Rzeczywiście, społeczność międzynarodowa spogląda z podziwem na Koreę, kraj, który znajduje rozwiązania wszystkich problemów polegając na swojej własnej sile, tak jak wymaga tego idea Juche i w zgodzie ze swoją specyficzną sytuacją, a niezależność uznaje za swój fundament.

Idea Juche, wielka przewodnia ideologia ery niezależności, mobilizuje postępowych ludzi świata do podążania drogą niezależności.

Kluczowym aspektem dokonań Przewodniczącego Kim Jong Ila w zakresie ideologii i teorii jest udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy wyłaniające się na drodze implementacji dzieła niezależności mas, dzieła socjalizmu, gdy postępowe narody błądziły w obliczu tymczasowych trudności.

Pod koniec XX wieku, z powodu działań imperialistów i renegatów socjalizmu, sprawa socjalizmu doświadczyła tymczasowych niepowodzeń i kryzysu. Twierdząc, że nastał „koniec” socjalizmu, krzyczeli oni, że socjalistyczne ideały były błędne i również błędem była socjalistyczna rewolucja. To spowodowało ideologiczny niepokój i dezorientację wśród ludzi, a część dążących do socjalizmu krajów zawahało się.

W tamtym czasie Kim Jong Il, poprzez swoje energiczne aktywności z zakresu ideologii i teorii, zaszczepił w postępowych ludziach świata wiarę w zwycięstwo sprawy socjalizmu. Jego prace, w tym: Historyczna lekcja w budowaniu socjalizmu i generalna linia naszej Partii, Obelgi wobec socjalizmu są niedopuszczalne czy Socjalizm jest nauką stały się światłem nadziei dla ludzi i młotem kruszącym wszelkie formy niesprawiedliwości i sofizmatu. Zapewniło to trwałe fundamenty dla idei socjalistycznej i oczyściło zszargany wizerunek socjalizmu.

Przywódca rosyjskiej partii politycznej powiedział:

„W trudnych dniach, gdy socjalizm był unicestwiany i antysocjalistyczne posunięcia imperialistów i reakcjonistów sięgnęły ekstremum, kto odważył się napisać choćby artykuł o ochronie i odbudowie socjalizmu? Tylko Towarzysz Kim Jong Il przedstawił wiele idei i teorii na rzecz rozwoju światowego ruchu socjalistycznego i zastosował je w praktyce. W tym leżą najwspanialsze dokonania Towarzysza Kim Jong Ila, wybawcy i obrońcy socjalizmu.”

Mówiąc, że ideologia Przewodniczącego Kim Jong Ila jest gwarantem zwycięstwa dzieła socjalizmu i dzieła niezależności ludzkości, wiele ludzi i partii politycznych studiuje Jego idee i teorie i dąży do ich urzeczywistniania.

Dzisiaj, walka ludzi pragnących niezależności wzmaga się we wszystkich częściach świata.

Dziedzictwo pozostawione przez Przewodniczącego Kim Jong Ila będzie lśniło wiecznie wraz ze zwycięskim postępem dzieła globalnej niezależności.