2-0

Minęło ponad 20 lat odkąd 8 lipca 1994 roku zmarł Prezydent Kim Il Sung, ale tęsknota za Nim ciągle jest wyraźna wśród Koreańczyków i postępowców całego świata. Kim Il Sung, który całe swoje życie poświęcił dla dobrobytu kraju i narodu oraz sprawy globalnej niezależności jest ciągle żywy w sercach ludzkości jako założyciel socjalistycznej Korei i wielki człowiek XX wieku.

„Ludzie są moim Bogiem” – tak brzmiało Jego motto, szeroko znane wśród Koreańczyków i ludzi świata.

Jego nade wszystko czczona polityczna wiara głosiła, że ten kto wierzy w lud i na nim się opiera będzie odnosił zwycięstwo za zwycięstwem i przeciwnie ten, który przez lud zostanie porzucony.

Dlatego drogę rewolucji rozpoczął pośród ludzi, aby organizować i mobilizować ich.

W okresie surowej anty-japońskiej wojny bez żadnej pomocy państwowej poprowadził do zwycięstwa walkę zbrojną tylko wierząc w ludzi i przy pozytywnym wsparciu i zachęcie z ich strony, osiągając historyczne dzieło wyzwolenia narodowego. Także po wyzwoleniu Korei, prowadził wszystkie sprawy kraju zgodnie z ich potrzebami i wolą.

Pod Jego mądrym przywództwem, przyjęta została Ustawa o Reformie Rolnej realizująca odwieczne dążenia chłopów do pracy na własnej ziemi, zaś Ustawa o Nacjonalizacji Przemysłu sprawiła, że pracownicy stali się gospodarzami fabryk. W ten sposób lud Korei stał się gospodarzem ziemi, fabryk i kraju.

Dzięki Jego szlachetnemu poglądowi na ludzi, zawsze wynoszącemu ich ponad wszystko inne, powszechny darmowy system opieki zdrowotnej na koszt państwa został wprowadzony podczas srogiej Wyzwoleńczej Wojny Ojczyźnianej oraz KRLD zlikwidowała podatki po raz pierwszy na świecie.

Potrzeby i interesy ludzi były wyznacznikiem wszystkich Jego działań. Niezmienną zasadą Jego przywództwa było dzielenie z ludźmi goryczy i słodyczy a ich szczęście było Jego największą przyjemnością.

Od okresu zaraz po wyzwoleniu Korei aż do końca swojego życia nieprzerwanie spotykał się z ludźmi przeprowadzając inspekcje terenowe. Dystans, który podczas nich przemierzył jest równy niemal 14-krotnej długości równika. Odwiedzał każdy zakamarek kraju – fabryki, gospodarstwa rolne, rybackie i leśne wioski gdzie ludzie pracowali i żyli.

Jego ciepła miłość do ludzi, człowieczeństwo i szlachetna reputacja moralna sprawiły, że całe społeczeństwo stało się wielką harmonijną rodziną, tworząc inspirujący świat obraz jednomyślnej jedności.

Po Jego śmierci, naród koreański głęboko szanuje Go jako Wiecznego Prezydenta KRLD nie zapominając o haśle „Wielki Przywódca Towarzysz Kim Il Sung zawsze będzie z nami”.

Prezydent zostawił także niezatarte ślady w historii światowej polityki XX wieku.

Wniósł namacalny wkład w rozwój postępowych idei ludzkości i osiągnięcie dzieła niezależności mas ludowych siłą Idei Juche, a także włożył serce i dusze w umacnianie jedności wszystkich krajów i kochających pokój ludzi walczących w obronie niezależności, aby zbudować świat wolny od dominacji i poddaństwa.

Mierząc się ze stale zmieniającą się międzynarodową sytuacją, jasno odpowiadał na naglące międzynarodowe problemy i udzielił materialnej pomocy oraz moralnego wsparcia pochodzącym z różnych krajów ludziom dążącym do niezależności, kierowany poczuciem moralnego obowiązku i ogromną wielkodusznością.

Prezydent wciąż otrzymuje od głów państw, organizacji i postaci z różnych krajów ordery, medale, tytuły honorowe i prezenty – ilustrację Jego międzynarodowej reputacji.

Wzrasta liczba jednostek noszących Jego imię, takich jak Ulica im. Kim Il Sunga, Klasa im. Kim Il Sunga, Biblioteka im. Kim Il Sunga, Rolniczy Instytut Naukowy im. Kim Il Sunga, Przedszkole im. Kim Il Sunga czy Park im. Kim Il Sunga.

Prezydent żyje w sercach ludzkości jako Wieczne Słońce dzięki swoim nieśmiertelnym czynom dokonanym dla dobrobytu kraju i narodu oraz sprawy globalnej niezależności.

Yun Kyong Il

 

 

 

 

 

Źródło: The Pyongyang Times (07.07.2016), www.kancc.org