Podczas 85. posiedzenia Komisji ONZ w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej w Genewie delegat japońskiego rządu powiedział, iż koreańskie szkoły w Japonii muszą zerwać swoje stosunki z Generalnym Towarzystwem Koreańskich Rezydentów w Japonii (Chongryon) aby otrzymać dotacje rządowe.

Nie może to być jednak traktowane poważnie, jako że jest to objawienie japońskiej polityki skrajnej dyskryminacji narodowej, jej polityki niszczenia Chongryon, bazującej na goryczy wobec KRLD.

Środki podjęte przez japoński rząd wobec koreańskich szkół jest bezmyślnym naruszeniem zasad humanitarnych oraz politycznie motywowaną prowokacją, jako że ingeruje ona w godność i interesy KRLD.

Jak wiadomo, koreańskie szkoły w Japonii od lat są dyskryminowane.

Szkoły te powstały dla potomków Koreańczyków, którzy w przeszłości zostali przymusowo przesiedleni do Japonii przez japońskich imperialistów.

Są one legalnymi instytucjami edukacyjnymi prowadzonymi przez Chongryon za zgodą rządu.

Przyjmują one dzieci Koreańczyków w Japonii w celu rozbudzenia w nich świadomości narodowej i zapewnienia im kwalifikacji wymaganych przez współczesne społeczeństwa oraz w celu wychowywania talentów, które przyczynią się do rozwoju społeczności międzynarodowej, w tym Japonii.

Tak jak w przypadku wszystkich innych szkół zagranicznych w Japonii, koreańskie szkoły ściśle przestrzegają norm i przepisów wobec treści nauczania i działalności.

Japonia powinna w pełni zapewnić odpowiednie warunki i środowisko dla prowadzenia edukacji przez koreańskie szkoły, chociażby z żalu za swoje zbrodnie z przeszłości.

Jednakże japońscy reakcjoniści obciążają finansowo Koreańczyków w Japonii, dążąc do wywołania stresu psychologicznego, oraz w tym samym czasie ciężko pracują, aby stłumić narodowe poczucie własnej wartości i dumę koreańskich uczniów w Japonii, którzy są na etapie procesu kształtowania swoich poglądów.

Namawiają oni koreańskie dzieci by uczęszczały do szkół japońskich, mówiąc, że wtedy otrzymają pomoc, dążąc do wyrwania ich spod opieki Chongryon oraz powstrzymania młodego pokolenia od nauki koreańskiego języka i historii, a tym samym pozbawienia Koreańczyków w Japonii ich tożsamości narodowej.

Nie jest przypadkiem, że ostatnie posiedzenia delegatów z różnych krajów zdecydowanie potępiły środki Japonii jako wyraz dyskryminacji rasowej w świetle praw człowieka.

Pytali, co jest powodem dyskryminacji szkół koreańskich podczas gdy udzielana jest pomoc finansowa dla wszystkich innych szkół podobnych do koreańskich i czy nie jest to spowodowane prostą polityczną przyczyną, że szkoły te są związane z Pjongjangiem.

Chongryon nie może być obiektem tłumienia ze strony japońskich reakcjonistów, a koreańskie dzieci w Japonii mają prawo być kształcone i traktowane tak samo jak dzieci japońskie.

Obecnie pomiędzy KRLD i Japonią trwają wielopłaszczyznowe rozmowy na rzecz poprawy stosunków, w celu spełniania wymagań obecnych czasów i pragnień obu narodów.

Najpilniejsze jest obecnie budowanie zaufania, aby zbudować relacje przyjaźni pomiędzy oboma krajami. Jednakże japońskie władze otwarcie ujawniły swój zamiar zniszczenia Chongryon, legalnej organizacji zagranicznych Koreańczyków.

Japonia powinna zastanowić się nad konsekwencjami jej przestępczych czynów wobec Koreańczyków.

Źródło: KCNA