Kim Yong Nam, przewodniczący Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD, wysłał w piątek wiadomość z pozdrowieniami do Hasana Rouhaniego, prezydenta Islamskiej Republiki Iranu z okazji 38. rocznicy zwycięstwa rewolucji islamskiej w Iranie.

Kim wyraził przekonanie, że przyjacielskie stosunki i współpraca między oboma krajami będą się umacniać poprzez wspólne wysiłki, życząc prezydentowi i obywatelom Iranu jeszcze większych sukcesów w ich pracy na rzecz obrony suwerenności kraju oraz osiągnięcia rozwoju i dobrobytu narodu.

Źródło: KCNA