7 grudnia Przewodniczący Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Yong Nam wysłał list z gratulacjami dla palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa w związku z przyznaniem Palestynie statusu państwa obserwatora w ONZ.

Stwierdził, że zwycięstwo osiągnięte przez Palestynę na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ jasno dowodzi, że nic nie może powstrzymać dążenia narodu palestyńskiego do uzyskania niepodległości i pokoju.