Kim Yong Nam, przewodniczący Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, wysłał 25 stycznia wiadomość z gratulacjami dla afrykańskich przywódców z okazji otwarcia dwudziestej sesji zwyczajnej zgromadzenia szefów państw i rządów Unii Afrykańskiej w Addis Abebie.

Kim w swej wiadomości przekazał, że inicjatywy i wysiłki Unii Afrykańskiej zmierzające do umocnienia jedności i solidarności wśród państw na kontynencie afrykańskim przeciwko dominacji sił zewnętrznych i ingerencji w ich sprawy wewnętrzne, oraz wysiłki na rzecz osiągnięcia własnymi siłami pokoju i stabilności na kontynencie, a także społeczno gospodarczego postępu wywołały aktywne wsparcie i sympatie Koreańczyków i innych postępowców z całego świata.

Potwierdził również niezmienne stanowisko KRLD w sprawie dalszego rozszerzania i rozwoju tradycyjnych stosunków przyjaźni i współpracy z Unią Afrykańską i jej krajami członkowskimi, oraz życzył jeszcze większych sukcesów w odbudowywaniu Afryki, zrównoważonego rozwoju i wspólnego dobrobytu.