Faszystowskie działania ultraprawicowych sił konserwatywnych w Korei Południowej, mające zdusić i wyeliminować organizacje pro-zjednoczeniowe, osiągnęły szczyt, na tle szalonych ruchów na rzecz eskalacji konfrontacji z KRLD, w tym anty-północnych ćwiczeń wojennych prowadzonych przez siły zewnętrzne.

Rzecznik północnej siedziby Komitetu Na Rzecz Realizacji Wspólnej Deklaracji 15 Czerwca wydał, w poniedziałek, oświadczenie w tej sprawie.

Oświadczenie mówi, że:

“Saenuri Party” nazywa działalność pro-zjednoczeniowych organizacji “antypaństwową” i “zbrodniczą”, pod absurdalnymi pretekstami. Nie zadowalając się tym, ciężko pracuje aby przyjąć “ustawę rozwiązującą organizacje przestępcze”, w swym złowrogim zamiarze rozwiązania tych organizacji.

Północna siedziba Komitetu Na Rzecz Realizacji Wspólnej Deklaracji 15 Czerwca stanowczo krytykuje lekkomyślne czyny sił konserwatywnych, nazywając je zdradzieckimi, anty-zjednoczeniowymi i niezgodnymi z prawami człowieka działaniami, które niszczą cenne zdobycze ery 15 czerwca i ponownie ożywiają faszyzm, z okresu niesławnej południowokoreańskiej dyktatury “yusin”.

Niezmienną i jednomyślną aspiracją i wolą wszystkich Koreańczyków jest zachowanie i wdrożenie wszystkich północno-południowych deklaracji, wielkich programów zjednoczeniowych narodu, oraz osiągnięcie pojednania narodowego, jedności, niezależnego zjednoczenia, pokoju i dobrobytu.

Pro-zjednoczeniowe organizacje Korei Południowej z oddaniem walczą o sprawiedliwość i prawdę, w awangardzie ruchu zjednoczeniowego, nie zważając na śmierć, gdyż są najbardziej świadome aspiracji i pragnienia narodu.

Ich postulaty i działania są słuszne i sprawiedliwe, z punktu widzenia północno-południowych wspólnych deklaracji, oraz w świetle woli narodu. Nie jest to ani powód, ani podstawa do oskarżania ich.

Następujące po sobie kolejne marionetkowe ekipy rządzące nigdy nie zaszły tak daleko w swoich despotycznych działach, jak przedstawienie projektu ustawy o rozwiązanie organizacji pro-zjednoczeniowych, chociaż zawsze realizowały politykę pochlebstw wobec USA, oraz konfrontacji wobec własnych rodaków.

Jednak obecnie rządząca “Saenuri Party” z Korei Południowej rozpoczęła kampanię “eliminacji sił zwolenników Północy“, popierając konfrontację z własnymi rodakami. Obecnie pracują niestrudzenie nad przyjęciem złego prawa, w swych dążeniach do rozwiązania tych organizacji.

Poprzez otwarte działania na rzecz wprowadzenia złego prawa tłumiącego ruch niepodległościowy, demokratyczny i zjednoczeniowy, obecnie rządzące konserwatywne siły zaprezentowały się jako grupa pochlebców, zdrajców, faszystowskich dyktatorów i anty-zjednoczeniowych elementów.

Wszyscy Koreańczycy z Południa, Północy i z zagranicy powinni zdecydowanie udaremnić lekkomyślne i faszystowskie represyjne działania ultraprawicowej grupy konserwatywnej, w tym “Saenuri Party”, która chce wyeliminować pro-zjednoczeniowy ruch patriotyczny, oraz aktywnie włączyć się w ogólnonarodową walkę o nowy dzień niezależnego zjednoczenia.