Zachęcamy do przeczytania przemówienia autorstwa Prezydenta Kim Il Sunga, poświęconego kwestii pojednania międzykoreańskiego i zjednoczenia.

Let the North and the South open the way to Peace and the Reunification of the Country in a United Effort