Biuletyn Ambasady KRL-D

15 września 2015 r.

Dyrektor Instytutu Energii Atomowej KRLD o działalności nuklearnej

Pjongjang, 15 września

Dyrektor Instytutu Energii Atomowej KRLD udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA, w odniesieniu do rozwoju zdolności nuklearnych KRLD:

W ostatnich czasach instytucje specjalizujące się w działalności jądrowej i media świata zachodniego oraz USA stały się bardzo krzykliwe w odniesieniu do działań nuklearnych KRLD, mówiąc że dane satelitarne uchwyciły świeżą działalność w zakładzie nuklearnym Nyongbyon i są tym zaniepokojone.

Jak wiadomo na całym świecie, dostęp KRLD do broni nuklearnej jest wynikiem wrogiej amerykańskiej polityki wobec niej.

Wyraźnie mówimy, że KRLD podjęła ten środek samoobronny w obliczu wrogiej polityki USA i ekstremalnego zagrożenia nuklearnego wobec niej.

Jak już zostało wyjaśnione przez ówczesnego rzecznika Generalnego Departamentu Energii Nuklearnej KRLD w kwietniu 2013 roku, wszystkie obiekty jądrowe w Nyongbyon, w tym zakład wzbogacania uranu i reaktor moderowanego grafitu 5MW zostały zreorganizowane, zmienione lub wyregulowane i rozpoczęły normalną pracę, zgodnie z linią jednoczesnego rozwoju budownictwa gospodarczego i budownictwa sił nuklearnych, wysuniętej na historycznym posiedzeniu plenarnym Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei.

W międzyczasie, anachroniczna wroga polityka USA wobec KRLD, która zmusiła ją do dostępu do broni nuklearnej, pozostaje całkowicie bez zmian, a zamiast tego stała się jeszcze bardziej nieskrywana i okrutna wraz z przyjęciem środków otwarcie dążących do upadku systemu społecznego KRLD.

Naukowcy, technicy i pracownicy w dziedzinie energii atomowej KRLD dokonują innowacji z dnia na dzień w ich badaniach i produkcji dla zagwarantowania niezawodności odstraszania nuklearnego pod każdym względem poprzez ciągłą poprawę poziomu broni nuklearnej, poprawiając jej jakość i ilość zgodnie z panującą sytuacją.

Jeżeli USA i inne wrogie siły będą wytrwale trwać przy swojej wrogiej polityce wobec KRLD i zachowywać się złośliwie, to KRLD będzie w każdej chwili w pełni przygotowana do poradzenia sobie z nimi za pomocą broni nuklearnej.

Biuletyn Ambasady KRL-D

15 września 2015 r.