Kim Son Gyong, dyrektor generalny Departamentu Europejskiego 2 przy MSZ KRLD, który udał się z wizytą do Republiki Czeskiej, spotkał się w dniu 24 maja z Martinem Klepetko, dyrektorem ds. Azji i Pacyfiku przy MSZ Czech. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące rozwoju relacji dwustronnych oraz dokonano wymiany poglądów wobec sytuacji na Półwyspie Koreańskim.

Strona KRLD poinformowała stronę czeską o swoim stanowisku by dalej rozwijać stosunki między oboma krajami, oraz podkreśliła, że koniecznym jest zakończenie amerykańskiego zagrożenia nuklearnego i wrogiej polityki wobec KRLD w celu zlikwidowania napięcia na Półwyspie Koreańskim oraz zapewnienia pokoju i stabilności w regionie.

Strona przeciwna podała, że Republika Czeska, ciesząca się długotrwałymi relacjami z KRLD, jest znacząco zainteresowana rozwojem stosunków dwustronnych, wyrażając wolę dalszej wymiany i współpracy w dziedzinach oświaty, kultury i innych, w zależności od deeskalacji napięcia.

Wyrażając zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją na Półwyspie Koreańskim, Republika Czeska dąży do przyczynienia się do pokojowego rozstrzygnięcia kwestii Półwyspu Koreańskiego poprzez dialog.

Źródło: KCNA