Pjongjang, 29 sierpnia (KCNA) — Rzecznik Departamentu Polityki Komisji Obrony Narodowej (KON) KRLD wydał w czwartek następujące oświadczenie:

Lata napięć i konfrontacji zostały zażegnane, a wciągu ostatnich dni powstała atmosfera pojednania i współpracy, w kierunku osiągnięcia pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim, dzięki inicjatywie i działaniom podjętym przez KRLD.

Typowymi przykładami są szczere wysiłki podejmowane przez nią na rzecz uratowania Strefy Przemysłowej Kaesong przed zagrożeniem całkowitego zamknięcia i doprowadzenia do normalizacji działalności strefy, oraz na rzecz rozwiązania z szerokiej postawy takich kwestii jak spotkania rodzin i krewnych, rozdzielonych od ostatniej wojny koreańskiej, a także na rzecz wznowienia projektu turystycznego na Górze Kumgang. Rozdzielenie jest symbolem tragedii podziału narodu.

Stałą postawą i wolą armii i ludu KRLD jest realizowanie za wszelką cenę tego, co jest wymagane przez czas i tego czego pragną rodacy.

Jest to wynikiem pewnej polityki, aby idealnie realizować historyczną wspólną deklarację 15 czerwca oraz deklarację 4 października aż do ich wdrożenia, szlachetnie urzeczywistniając oddanie i żmudne wysiłki podejmowane przez Przywódcę Kim Jong Ila i dziedzictwo pozostawione przez niego dzięki jego patriotycznej woli zjednoczenia, a tym samym utorować szeroką drogę dla zjednoczenia narodu oraz pokoju i dobrobytu.

Niestety, ciężko wywalczona atmosfera pojednania od samego początku napotkała poważne wyzwanie, z powodu niewłaściwej postawy podjętej przez władze USA i Korei Południowej, które nadal zajęte są starą koncepcją konfrontacji.

Obecni szefowie USA i Korei Południowej głośno mówią o zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim oraz o budowaniu pojednania i zaufania między Północą a Południem. Jednak w rzeczywistości bezpośrednio inscenizują niebezpieczną awanturę wojenną i ruchy konfrontacyjnie, co jest całkowicie sprzeczne z tym, co mówią. Taka jest dzisiejsza surowa rzeczywistość.

19 sierpnia rozpoczęli skierowane przeciwko KRLD ćwiczenia wojenne Ulji Freedom Guardian, tak jak wcześniej pod pretekstem “corocznych” ćwiczeń. W połowie sierpnia rozpoczęli operację rozsyłania ulotek oczerniających KRLD, wykorzystując ludzkie męty.

Pozostaje jednak pytanie, czy to jest właśnie amerykański sposób na “poprawę więzi” i południowokoreański sposób “budowy zaufania” grożąc bronią partnerowi w dialogu i odpowiadając na jego wielkoduszny i pokojowy krok wojennymi manewrami i złowrogą wojną psychologiczną?

Jest to powszechnie znany fakt, że USA i Korea Południowa domagały się “likwidacji broni nuklearnej” KRLD bardziej niż jakiekolwiek inne kraje.

Podczas ostatnich ćwiczeń wojennych, wysłali formacje i latające korpusy nuklearnych bombowców strategicznych B-52H z Guam i z kontynentu amerykańskiego nad Półwysep Koreański, otwarcie stwarzając zagrożenie nuklearne wobec KRLD.

Jeśli Stany Zjednoczone naprawdę chcą usunięcia broni nuklearnej z Półwyspu Koreańskiego, to powinny zaprzestać nuklearnego szantażu wobec KRLD. Obecni władcy Korei Południowej powinni porzucić dwulicową postawę tolerowania broni nuklearnej z zewnątrz negując jednocześnie broń nuklearną narodu.

Tak na początek ważne jest, aby władze Korei Południowej zatrzymały jadowitą retorykę przeciwko KRLD i oczyściły się z niezgody, antagonizmu, nieufności i wrogości, jeśli nie chcą zobaczyć północno-południowych więzi powtarzających gorzką historię ostatnich 5 lat.

Obecni władcy Korei Południowej, bez głębokiej wiedzy na temat wojny i spraw wojskowych, biorą inicjatywę w podżeganiu do konfrontacji i eskalacji napięcia podczas zwiedzania tego, co nazywają wojennymi posterunkami dowódczymi i polowymi posterunkami dowodzenia, będąc całkowicie pozbawionymi rozsądku. Zmierzą się tylko z bezwstydnym losem, będąc marginalizowanymi przez opinię publiczną.

Nazywają małe porozumienie, które zostało osiągnięte z wielkim trudem “zwycięstwem zasad” i kpią z obywateli, kierując się własnym jednostronnym kryterium nazywanym “zdrowym rozsądkiem i międzynarodowymi normami”. To tylko rzuca cień na z trudem wywalczoną atmosferę dialogu.

Armia i lud KRLD ani nie zrezygnują, ani nie zrobią kroku wstecz na drodze do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w kraju oraz budowania silnego i dostatniego kraju.

Rewolucyjne siły zbrojne KRLD, wyposażone w potężne środki uderzające, z czujnością śledziły nie tylko proces całych ćwiczeń wojennych, ale także wszystkie ruchy latających korpusów nuklearnych bombowców strategicznych, z bronią wymierzoną przeciwko nim, licząc się z pragnieniami i życzeniami narodu.

Poważnie rozpatrujemy kwestie dotyczące planowania i realizacji kilku konstruktywnych i odważnych środków pokojowych, przy jednoczesnym zachowywaniu najwyższej cierpliwości dla osiągnięcia autentycznego pokoju i odprężenia na Półwyspie Koreańskim.

Nadszedł czas, aby porzucić wrogie koncepcje i politykę konfrontacji z rodakami, pozostałości zimnej wojny.

Nadszedł czas, aby zatrzymać anachroniczny akt celowania w partnera w dialogu i podjęcia decyzji politycznych, sprzyjających tworzeniu atmosfery dialogu i pokojowego środowiska.

Takie jest zapotrzebowanie czasu i ludu.

Władze USA i Korei Południowej powinny wyraźnie zmierzyć się z tendencją czasów i pomyśleć dwa razy.

Powinni pamiętać, że wielkoduszności i cierpliwość KRLD ma swoje granice.

Armia i lud KRLD będą uważnie śledzić, z największa czujnością, każdy ruch obecnych szefów USA i Korei Południowej.