1 kwietnia, delegat KRLD wyjaśnił stanowisko kraju w sprawie rozbrojenia nuklearnego podczas swojego przemówienia na posiedzeniu Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Rozbrojenia.

Fikcja “zagrożenia i prowokacji ze strony Korei Północnej“, którą uporczywie rozprzestrzenia USA w odniesieniu do sytuacji na Półwyspie Koreańskim, jest niczym więcej jak zwykłym sofizmatem, zauważył delegat i dodał, że prowokacje, oraz zagrożenie pochodzą z USA, a nie z KRLD.

Mówił dalej, że:

Wojskowe środki zaradcze podjęte przez KRLD są słusznymi działaniami samoobronnymi w celu poradzenia sobie z amerykańskimi ruchami na rzecz rozpętania wojny.

Poważna i delikatna sytuacja panująca na Półwyspie Koreańskim jest produktem skrajnej amerykańskiej polityki wrogości wobec KRLD, jako że ośmielili się zanegować słuszne prawo suwerennego państwa do wystrzelenia satelity, spychając Półwysep Koreański na skraj wojny totalnej.

USA stara się zmusić KRLD do rozbrojenia nuklearnego i doprowadzić o upadku jej system społeczny, za pomocą wszelkich metod i środków.

Stałe zagrożenie nuklearne ze strony USA, największego na świecie posiadacza broni nuklearnej, zmusza KRLD do mocnego trzymania się swojego cennego miecza – broni nuklearnej, oraz wzmocnienia swojego arsenału nuklearnego zarówno w jakości, jak i ilości, podkreślił i dodał:

Nuklearne siły zbrojne KRLD służą jako koło ratunkowe narodu i narodowy skarb zjednoczonej Korei, który nie zastanie zaniechany, ani sprzedany za nic na świecie, dopóki imperializm i zagrożenie nuklearne istnieje na tej planecie.

Dostęp KRLD do broni nuklearnej został skodyfikowany zgodnie z prawem, a Koreańska Armia Ludowa pomyślnie doprowadzi do regularnej gotowości bojowej nuklearnych sił zbrojnych.

Jako odpowiedzialne mocarstwo nuklearne, KRLD będzie dokładać wszelkich starań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni nuklearnej, obrony pokoju i bezpieczeństwa Azji i całego świata, oraz realizacji denuklearyzacji świata.