Delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD, na czele z wiceministrem Choe Hui Chol, odwiedziła Filipiny w dniu 26 lipca.

Podczas wizyty, Choe Hui Chol rozmawiał z Enrique Gonzalem Manalo, podsekretarzem ds. Polityki Departamentu Spraw Zagranicznych Filipin.

Podczas rozmów obie strony wymieniły poglądy na temat rozwoju przyjaznych i partnerskich stosunków między oboma krajami, tak jak wymaga tego obecna sytuacja, oraz na temat kwestii regionalnych i międzynarodowych, będących przedmiotem zainteresowania obu stron.

Strona KRLD odniosła się do słuszności swoich kroków zmierzających do wzmocnienia zdolności wojskowych w celu samoobrony oraz do sukcesów w budowaniu socjalistycznej potęgi, wyrażając wolę rozbudowy i rozwoju stosunków z Filipinami w różnych dziedzinach.

Strona Filipińska stwierdziła, że wizyta delegacji stanowi znaczącą okazję do dalszego rozwoju stosunków dwustronnych, oraz podkreśliła znaczenie promowania wzajemnego wsparcia i współpracy pomiędzy państwami członkowskimi Forum Regionalnego ASEAN, w tym KRLD.

Źródło: KCNA