W swoim oświadczeniu, przewodniczący Komitetu Centralnego Czundoistycznej Partii Czongu w pełni poparł zadania dla zjednoczenia narodowego, określone przez Marszałka Kim Jong Una w jego Noworocznym Orędziu, jako ważne programy dla zjednoczenia Korei, które zostaną szybko podjęte przez naród koreański.

Pryncypialne kwestie oraz propozycje dotyczące poprawy północno-południowych więzi i zjednoczenia kraju, które zostały wyjaśnione w Noworocznym Orędziu, są najbardziej realistycznymi i sprawiedliwymi propozycjami zjednoczenia, które wzbudzają sympatię i poparcie każdego, kto pragnie zjednoczenia, pokoju i dobrobytu kraju, napisano w oświadczeniu i kontynuowano:

Każdy, kto urodził się na tej ziemi i jest członkiem narodu Tangun, powinien powstać w obfitej odpowiedzi na żarliwe patriotyczne wezwanie ze strony Marszałka i wziąć czynny udział w ogólnonarodowym ruchu na rzecz poprawy północno-południowych więzi i zjednoczenia kraju.

Czundoiści, kierowani ideą “odrzucenia Zachodu i Japonii” i “promowania interesów kraju i dobrobytu obywateli”, powinni odgrywać wiodącą rolę w działaniach na rzecz przepędzenia amerykańskich sił imperialistycznych, które na siedem dekad skazały Koreańczyków na ból podziału narodowego, z południowej Korei, odzyskania suwerenności narodowej, złagodzenia napięcia i stworzenia pokojowej atmosfery na Półwyspie Koreańskim.

Negowanie ideologii i systemu społecznego drugiej strony oraz dążenie do konfrontacji nie poprawią północno-południowych więzi, ale przyniosą  jedynie holokaust wojny nuklearnej.

Wszyscy Czundoiści w KRLD podadzą rękę każdej partii politycznej, organizacji i osobistości w kraju i za granicą, które kochają ten kraj i naród oraz pragną zjednoczenia kraju, oraz z entuzjazmem będą ciężko pracować, aby ten rok był rokiem otwarcia szerokiej alei niezależnego zjednoczenia.

Źródło: KCNA