Amerykański sekretarz stanu, sekretarz obrony i inni wysocy rangą urzędnicy, którzy bredzą, że KRLD niszczy pokój i stabilność, wybrali złą opcję i należy podjąć silne środki zaradcze przeciwko nim. Powiedzieli nawet, że nigdy nie uznają KRLD jako mocarstwo atomowe, oraz, że nigdy nie będą tolerować tego, że posiada broń nuklearną.

Komentując to, Rodong Sinmun przekazała w środę, że Stany Zjednoczone zrzucają stwarzane przez nie zagrożenie nuklearne na KRLD, oraz wyciągnęły zbyt naciągane wnioski odnośnie odstraszania nuklearnego KRLD, które ma radzić sobie ze stwarzanym przez nie zagrożeniem.

Nuklearne zagrożenie stwarzane przez aroganckie Stany Zjednoczone zmusiło KRLD do uzyskania dostępu do broni nuklearnej, czytamy w komentarzu.

Kiedy KRLD z sukcesem wystrzeliła satelitę Kwangmyongsong 3-2 dla rozwoju nauki, technologii i gospodarki kraju, Stany Zjednoczone bezpodstawnie ogłosiły, ze był to “test rakiety dalekiego zasięgu” i przekonały Radę Bezpieczeństwa ONZ by przyjęła “rezolucję w sprawie sankcji” przeciwko KRLD.

To jasno dowodzi wrogości USA wobec KRLD. Gdyby Stany Zjednoczone zachowały się w tedy jak należy, sytuacja nie weszłaby w tak poważną fazę jak teraz.

USA utrzymuje w tajemnicy nuklearne zagrożenie jakie stwarza wobec KRLD i zachowuje się podle zabraniając jej dostępu do broni nuklearnej, którą opracowała w celu przeciwdziałania zagrożeniu nuklearnemu.

Tragedią jest, że Stany Zjednoczone wciąż nic nie wiedzą o KRLD, z którą prowadzą konfrontację już ponad pół wieku. Nie byłoby mowy o podjęciu złej opcji, gdyby w pełni rozumiały KRLD.

KRLD traktuje amerykańską retorykę jako nic więcej jak wycie psa do księżyca.

USA powinno jasno rozumieć, że KRLD ma swoją własną opcję. Jest to droga niezależności i Songun.