W swoim raporcie na temat poziomu międzynarodowej wolności religijnej w roku 2013 r., Departament Stanu USA bezpodstawnie zaatakował KRLD w sprawie panującej u niej sytuacji religijnej.

Raport określa KRLD jako “kraj specjalnej troski” w odniesieniu do kwestii religijnej, bezpodstawnie atakując ją twierdzeniami, iż w Korei północnej nie jest zagwarantowana prawdziwa wolność religijna, a działalność wierzących i organizacji religijnych jest surowo tłumiona.

Szczytem hipokryzji jest, że Amerykanie wypowiadają się na temat wolności religijnej, jako że są pochłonięci działalnością na rzecz zmiany systemu i destabilizacją innych krajów pod maską religii.

Podczas wojny koreańskiej, Amerykanie bezlitośnie zabili wielu wierzących poprzez zmasowane naloty i krwawą rzeź oraz zniszczyli ponad 1 900 kompleksów kościelnych.

Przed wyzwoleniem Korei, Stany Zjednoczone wysłały agentów Underwood i innych pod maską religii i ciężko pracowały, aby zaszczepić w Koreańczykach służalczość wobec USA i amerykańskiego stylu życia. Nie wahały się one popełnić nawet tak podłych czynów, jak podżeganie tych przeszkolonych przez nie elementów do wszczęcia zbrojnej rebelii, której celem miało być obalenie partii i systemu społecznego KRLD.

Amerykańska wroga polityka wobec KRLD nadal objawia się pod maską religii.

Niezliczone są zbrodnie popełniane przez USA przeciwko religii w różnych częściach świata.

Były sekretarz obrony USA Rumsfeld i inni reakcjoniści u władzy ciężko pracowali na rzecz rozprawienia się z islamem i obalenia systemów społecznych w krajach islamskich, pod pretekstem “wojny z terroryzmem”, nie zadowalając się jedynie nazywaniem islamu faszyzmem.

To nikt inny jak amerykańscy chuligani spalili Koran i wrzucili go do muszli klozetowej oraz zachowywali się nieprzyzwoicie wobec muzułmańskich kobiet, które uważają ludzką etykę za świętość.

W KRLD wolność religijna jest w pełni zagwarantowana przez jej konstytucję, a wszystkie warunki do swobodnego wyznawania religii są zapewnione i zagwarantowane przez jej prawo.

Różnorodne raporty publikowane co roku w USA są tylko kiepską farsą mającą przyćmić wizerunek KRLD oraz są żywym przejawem wrogiej polityki USA wobec KRLD.

Tak długo jak utrzymuje się wroga amerykańska polityka wobec KRLD, ta będzie surowo karać tych, którzy popełniają przestępstwa przeciwko prawu KRLD pod maską religii.

Źródło: KCNA