9. Kongres Socjalistycznej Ligi Młodzieży Kim Il Sunga miał miejsce w Pjongjangu w zeszłą sobotę i niedzielę w obecności Kim Jong Una.

y01

Kongres zatwierdził następujące punkty porządku obrad:

  • “Przegląd pracy Komitetu Centralnego Socjalistycznej Ligi Młodzieży Kim Il Sunga”
  • “Przegląd pracy Centralnej Komisji Rewizyjnej Socjalistycznej Ligi Młodzieży Kim Il Sunga”
  • “Wybory do centralnego organu kierownictwa ligi młodzieży”
  • “Zmiana nazwy ligi młodzieży”
  • “Przegląd zasad ligi młodzieży”

Przegląd pracy Komitetu Centralnego Socjalistycznej Ligi Młodzieży Kim Il Sunga

Jon Yong Nam, pierwszy sekretarz KC Ligi Młodzieży dokonał sprawozdania z pierwszego punktu porządku obrad.

Powiedział, że okres od 8. do 9. Kongresu był pełen dumnych dni. Podkreślił, że idea Partii Pracy Korei w sprawie priorytetowego traktowania spraw młodzieży jest wspaniała oraz spowodowana chwalebną historią zwycięstwa rewolucji koreańskiej i ruchu młodzieżowego. Podkreślił również, że idea i polityka PPK w sprawie priorytetowego traktowania spraw młodzieży są silnie związane z Kim Il Sungiem, Kim Jong Ilem i Kim Jong Unem.

Przegląd pracy Centralnej Komisji Rewizyjnej Socjalistycznej Ligi Młodzieży Kim Il Sunga

Sprawozdania z drugiego punktu porządku obrad dokonał Kim Ju Il, przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej ligi młodzieży.

Wybory do centralnego organu kierownictwa ligi młodzieży

Wszyscy kandydaci na członków i zastępców członków KC Ligi Młodzieży, którzy zostali nominowani, zostali wybrani na członków i zastępców członków KC Ligi Młodzieży przy jednomyślnej zgodzie wszystkich delegatów.

Zmiana nazwy ligi młodzieży

Podczas kongresu przyjęto uchwałę o zmianie nazwy Socjalistycznej Ligi Młodzieży Kim Il Sunga na Ligę Młodzieży Kimilsungizmu-Kimjongilizmu.

Przegląd zasad ligi młodzieży

Za zgodą wszystkich delegatów, przyjęto uchwałę w sprawie zmiany przepisów z ligi młodzieży.

 

W niedzielę odbył się marsz z pochodniami “Potęgo Młodzieży, Maszeruj Naprzód za Partią!”

Źródło: ExploreDPRK