Á¦2Â÷ Àü±¹³à¸ÍÃʱÞÀϱº¿­¼ºÀÚ´ëȸ ÁøÇà

W środę w Pjongjangu odbył się 2. krajowy zjazd aktywnych działaczek podstawowych organizacji Koreańskiej Demokratycznej Unii Kobiet

Podczas spotkania dokonano przeglądu osiągnięć i doświadczeń w umacnianiu podstawowych organizacji unii kobiet w minionym okresie oraz omówiono zadania i sposoby rozwoju unii.

Obecne były funkcjonariuszki podstawowych organizacji unii kobiet, które stanowią przykład w pracy zgodnie z ideą i przywództwem Partii Pracy Korei, urzędniczki unii kobiet i inne zainteresowane urzędniczki.

 

Kim Jong Sun, przewodnicząca KC unii kobiet, dokonała sprawozdania.

Powiedziała:

Prezydent Kim Il Sung i przywódca Kim Jong Il przywiązywali wagę do kwestii wzmacniania podstawowych organizacji unii kobiet w całym okresie przewodzenia rewolucji i budownictwu oraz mądrze prowadzili prace na rzecz stałego zwiększania funkcji i roli podstawowych organizacji.

Prezydent, który zapoczątkował cenne tradycje budowania organizacji rewolucyjnych kobiet pośród płomieni anty-japońskiej walki rewolucyjnej, założył Koreańską Demokratyczną Unię Kobiet, zorientowaną na Juche masową rewolucyjną organizację kobiet, w dniu 18 listopada Juche 34 (1945).

Bohaterka anty-japońskiej wojny Kim Jong Suk osobiście udała się do Songyo-ri w Pjongjangu i do innych miejsc, gdzie udzielała nauk w celu konsolidacji podstawowych organizacji kobiet oraz przewodziła kobietom w budownictwie nowej demokratycznej Korei.

Á¦2Â÷ Àü±¹³à¸ÍÃʱÞÀϱº¿­¼ºÀÚ´ëȸ ÁøÇà

Kim Il Sung i Kim Jong Il napisali wiele prac, w tym “On Revolutionizing and Working-classizing Women”, oraz wskazywali zadania i sposoby na zwiększanie roli podstawowych organizacji kobiet na każdym etapie rozwoju rewolucji.

Idea wielkich przywódców wobec zorientowanej na Juche unii kobiet oraz ich nieśmiertelne wyczyny są z powodzeniem rozwijane przez Marszałka Kim Jong Una.

Przemawiająca odniosła się do faktu, że unia kobiet i jej podstawowe organizacje z powodzeniem wykonywały swoje obowiązki jako masowa organizacja polityczna kobiet w ciągu ostatnich dziesięciu lat od czasu pierwszego zjazdu organizacji.

Obecna sytuacja wzywa podstawowe organizacje unii kobiet do zwiększenia swojej bojowej funkcji i roli, powiedziała dodając, że wszystkie podstawowe organizacje powinny stać się organizacjami politycznymi bezgranicznie wiernymi przywództwu Kim Jong Una.

Źródło: KCNA