19. seminarium partii politycznych świata na rzecz budownictwa nowego społeczeństwa odbyło się w Meksyku w dniach od 12 do 14 marca.

Obecne były delegacje i przedstawiciele ponad 100 partii i organizacji politycznych z ponad 40 krajów, w tym z KRLD, członkowie kierownictwa Partii Robotniczej Meksyku i przedstawiciele powiązanych z nią organizacji.

Obecni byli również liderzy różnych partii politycznych i ustawodawcy z Meksyku oraz przedstawiciele dyplomatyczni.

Odczytano wiadomości z życzeniami od Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei i partii politycznych z różnych krajów.

Alberto Anaya Gutierrez, narodowy lider Partii Pracy Meksyku, w swoim przemówieniu inauguracyjnym powiedział, że seminarium jest dorocznym wydarzeniem odbywającym się od 1997 roku, sponsorowanym przez Partię Pracy Meksyku i Partię Pracy Korei, oraz, że wspaniale się rozwija skupiając coraz więcej postępowych partii politycznych z całego świata.

Następnie głos zabrali przedstawiciele innych partii.

Potępili oni ekonomiczną, polityczną i wojskową ofensywę imperialistów i próby dywersji przeciwko krajom aspirującym ku niezależności, doceniając działania postępowych partii i organizacji politycznych na rzecz budownictwa państwowego i rządu ludowego, oraz określili zadania i sposoby ich realizacji.

Wyrazili solidarność z walką partii rządzących i obywateli Kuby i Wenezueli, oraz przyjęli uchwałę wzywającą do powstrzymania ingerencji sił obcych w wewnętrzne sprawy innych krajów.

Przyjęto apel, wzywający partie komunistyczne, robotnicze i postępowe oraz ludzi na całym świecie do świętowania z przepychem 70. rocznicy wyzwolenia Korei i powstania Partii Pracy Korei, żeby stały się wielkimi festiwalami politycznymi w skali międzynarodowej.

Źródło: KCNA