Dziesięć lat minęło od 17 lipca 2012, kiedy szanowany Towarzysz Kim Jong Un otrzymał od narodu koreańskiego tytuł marszałka KRLD.

Ostatnie dziesięć lat było chwalebnym okresem, w którym, pod przywództwem Marszałka Kim Jong Una, godność i potęga narodowa KRLD wzniesione zostały na najwyższy poziom, a ideały i marzenia narodu koreańskiego przekładane były na rzeczywistość.

Okres ten, który zapisze się na kartach historii, nie miałby miejsca bez wielkiego poświęcenia i wysiłków szanowanego Sekretarza Generalnego Kim Jong Una, który zapoczątkował złoty wiek rozwoju rewolucyjnych sił zbrojnych i zademonstrował przed światem godność i siłę KRLD, potężnego państwa.

Szanowany Sekretarz Generalny całkowicie się poświęcił wzmacnianiu potęgi narodowej, nieustannie odwiedzając jednostki wojskowe, z niezłomną wolą, aby niezależna godność narodu i zwycięstwo socjalizmu gwarantowane były przez niezrównane siły zbrojne.

Pod jego kierownictwem, cała armia zintensyfikowała swój trening, tak jak robili to antyjapońscy partyzanci na Górze Paektu. A to w celu przygotowania wszystkich żołnierzy na dzielnych wojowników wyposażonych w niezwyciężoną strategię i taktykę Prezydenta Kim Il Sunga i Przewodniczącego Kim Jong Ila i perfekcyjne umiejętności do walki w rzeczywistej wojnie.

Dzięki jego mądremu przywództwu, rewolucyjne siły zbrojne KRLD stały się niezwyciężone, zdolne do odparcia każdego wroga, kraj otrzymał potężne możliwości w zakresie obrony narodowej i tym samym godność i prestiż KRLD wzniesione zostały na najwyższy poziom.

W okresie ostatnich 10 lat, Marszałek Kim Jong Un odbył podróż ofiarnej służby dla dobra ludzi. Mówił, że jeśli naród, najlepszy na świecie, będzie chciał, aby zerwać gwiazdkę z nieba lub sprawić by kwiaty zakwitły na skale, to należy to zrobić.

Dzięki jego wysiłkom, inspekcjom terenowym i wskazówkom na miejscu, wybudowano wiele pięknych miejsc, będących jak socjalistyczna bajkowa kraina, stworzono wiele bogactwa dla narodu i w całym kraju rozbrzmiał radosny śmiech ludzi.

Dziś naród koreański zjednoczony staje do implementacji decyzji 5. Plenarnego Posiedzenia 8. Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, przekonany, że przyszłość kraju będzie rozkwitem pod przywództwem szanownego Sekretarza Generalnego.