1 dzień maja jest międzynarodowym świętem ukazującym bojową siłę, solidarność i jedność ludzi pracy całego świata, którzy walczą przeciwko wszelkiego rodzaju dominacji i poddaństwu oraz o niezależność.

1 maja 1886 roku, 136 lat temu, wielu robotników zorganizowało strajk generalny i demonstracje w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, sprzeciwiając się brutalnemu wyzyskowi i uciskowi kapitału i domagając się 8-godzinnego dnia pracy.

Wiadomości o ich walce natychmiast rozprzestrzenił się do kilku miejsc w USA i setki tysięcy ludzi pracy zaczęło protest na skalę narodową. Stanęli do walki przeciwko wyzyskowi i uciskowi kapitału i o prawo do istnienia i demokratyczną wolność. Walka ta wstrząsnęła światem.

Podczas inauguracyjnego kongresu II międzynarodówki, który odbył się w Paryżu w lipcu 1889, podjęto decyzję o uczynieniu 1 maja każdego roku międzynarodowym świętem ludzi pracy całego świata, dla upamiętnienia robotników z Chicago, którzy dzielnie walczyli o prawo do istnienia i niezależność klasy pracującej.

W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 1 maja jest corocznie świętowany pośród troski państwa.

W tym roku jest to jeszcze bardziej znaczące święto dla ludzi pracy Korei.

W kwietniu uroczyście odbyły się ceremonie inauguracyjne ulicy Songhwa i dzielnicy mieszkalnej nad brzegiem rzeki Pothong.

Na ceremoniach był obecny szanowny Sekretarz Generalny Kim Jong Un i serdecznie pogratulował ludziom pracy, którzy zostali mieszkańcami nowych osiedli.

Z dumą gospodarzy tego kraju, koreańscy ludzie pracy aktywnie dążą do jeszcze bardziej szczęśliwego i cywilizowanego życia.

Źródło: Voice of Korea