kim-jong-il-propaganda-posters-02-teaching-classmates

Dziś mija 19. rocznica publikacji słynnej pracy Przywódcy Kim Jong Ila: “Wykonajmy polecenia Wielkiego Przywódcy Kim Il Sunga w sprawie zjednoczenia narodowego” (4 sierpnia 1997).

Praca kompleksowo zajmuje się wyczynami Prezydenta Kim Il Sunga dokonanymi na rzecz zjednoczenia narodowego i ukazuje niezłomną wolę Kim Jong Ila osiągnięcia sprawy zjednoczenia narodowego zgodnie z intencją Prezydenta.

W swojej pracy Kim Jong Il sformułował trzy zasady zjednoczenia narodowego, dziesięciopunktowy program wielkiej konsolidacji całego narodu i propozycję utworzenia Demokratycznej Federalnej Republiki Koryo, rozwinięte przez Kim Il Sunga, jako trzy statuty na rzecz zjednoczenia kraju, które powinny zostać utrzymane w każdych okolicznościach.

Praca szczegółowo wskazuje zasady, zadania i sposoby realizacji poleceń Kim Il Sunga w sprawie zjednoczenia narodowego, podkreślając konieczność przestrzegania zasady niezależności narodowej w realizacji zjednoczenia kraju, zapewnienia siły napędowej narodu przez wielką jedność całego narodu, osiągnięcia pokojowego zjednoczenia za pomocą wzorca federalnego oraz zapewnienia narodowego pojednania i jedności między północą i południem kraju.

Służy ona jako encyklopedia udzielająca ogólnych i naukowych odpowiedzi na problemy związane z położeniem kresu narodowemu podziałowi i realizacją zjednoczenia Korei.

Publikacja pracy wzmocniła patriotyczny zapał i wolę narodu koreańskiego by osiągnąć krajowe zjednoczenie na zasadach niezależności narodowej i wielkiej jedności.

W nowym stuleciu przyjęto między północą i południem wspólną deklarację 15 czerwca, będącą kamieniem milowym dla zjednoczenia narodowego, oraz deklarację 4 października, będącą programem działań na rzecz jej realizacji, a także zapoczątkowano nową erę niezależnego zjednoczenia przez połączone wysiłki całego narodu.

Miały miejsce takie epokowe wydarzenia, jak wielopłaszczyznowe rozmowy i kontakty na rzecz realizacji północno-południowych wspólnych deklaracji oraz wielkie festiwale na rzecz zjednoczenia narodowego.

W czerwcu tego roku, rząd KRLD zaproponował zorganizowanie wielkiego spotkania na rzecz zjednoczenia narodowego w 71. rocznicę wyzwolenia Korei i poczynił szczere wysiłki w tym celu.

Obywatele KRLD hartują swoją wolę sprostania okrutnym działaniom ze strony separatystów i zrealizowania zjednoczenia narodowego, pod kierownictwem Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una.

Źródło: KCNA