Naukowcy z Instytutu Nauki i Technologii Środowiska przy Ministerstwie Ochrony Ziemi i Środowiska pogłębiają badania w obrębie zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska i ochrony środowiska ekologicznego.

W tym roku instytut wysoko postawił sobie poprzeczkę, chcąc dokonać wyraźnego postępu w ochronie środowiska ekologicznego.

Głównymi celami jakimi kieruje się on w swoich wysiłkach jest troska o życie ludzi, ochrona terenów i promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki. Obecnie pracuje nad ustanowieniem systemu monitorowania, który pozwoli na regularną kontrolę zmian w glebie w całym kraju i podejmowanie niezbędnych środków w tym zakresie. Prowadzi również badania nad metodami przewidywania jakości wody w rzekach z użyciem technologii zdalnych pomiarów. Poza tym, dzięki staraniom instytutu, w różnych jednostkach wprowadzana jest np. metoda ulepszania gleby z pomocą ekstrahentów metali ciężkich i inne będące rezultatami jego badań rozwiązania, których efektywność i praktyczność zostały realnie i w pełni dowiedzione.

W szczególności metoda oczyszczania organicznych ścieków przemysłowych z wykorzystaniem flokulantu z żużla z elektrociepłowni oraz technologia produkcji cegieł oparta na przeróbce pozostałości rud kopalnianych, sprzyjające ochronie środowiska i recyklingowi odpadów, cieszą się dużą popularnością wśród zainteresowanych urzędników i techników.

Aktywnie prowadzone są również prace nad podniesieniem precyzji i osiągów sprzętu do monitorowania środowiska atmosferycznego oraz nad ukończeniem systemu monitorowania umożliwiającego automatyczne pomiary środowiskowe w czasie rzeczywistym w Fabryce Nawozów Fosforowych Sunchon.

Badania instytutu na rzecz czystego środowiska budzą oczekiwania i zainteresowanie wielu ludzi.

Źródło: Voice of Korea