Państwowa Akademia Nauk w KRLD jest potężnym organem prowadzącym badania naukowe, który kieruje rozwojem technologii informacyjnych w kraju i wspiera budownictwo socjalistyczne, zgodnie z wymogami ery gospodarki opartej na wiedzy.

Jej naukowcy i technicy niedawno osiągnęli wiele sukcesów w ich wysiłkach na rzecz nadania silnego naukowego i technologicznego impetu rozwojowi gospodarki narodowej.

Warsztat nr 11 wprowadził w kilku stanowiskach rybackich bazujący na IT i inteligentny system sprawdzania świeżości ryb i składowania, tym samym otwierając jasną perspektywę dostarczania ludziom świeżych ryb przez cały rok.

Instytut Inżynierii Papierniczej poprawił wydajność filtra z włókien syntetycznych i wyprodukował wiertło niezbędne do wykonania precyzyjnej końcówki filtra.

Centralny Instytut Badawczy Górnictwa wyprodukował ponad 40 pneumatycznych maszyn flotacyjnych niezbędnych do ulepszenia procesu wzbogacania rudy w Kompleksie Górniczym Komdok.

Instytut Badawczy Górnictwa Żelaza pomógł w budowie mokrej instalacji zatężania w kopalni Jaeryong i zainstalował separator bębnowy.

W międzyczasie wiele pilnych problemów sci-tech zostało rozwiązanych przez Instytut Inżynierii Mechanicznej, Instytut Maszyn, Instytut Badań Mikrobiologicznych i inne instytuty Akademii.

Źródło: KCNA