Kompleks Naukowo-Technologiczny w Pjongjangu

Kompleks Naukowo-Technologiczny w Pjongjangu

O inicjatywie, która ma na celu zachęcenie wszystkich obywateli do zainteresowania się nauką i technologią.

W Socjalistycznej Korei wysiłek, jaki podjęto w celu poprawy treści, metod nauczania, środowiska, a także jakości edukacji czyni wyjątkowe postępy. Zaprojektowany został w zgodzie z powszechnym 12-letnim bezpłatnym systemem edukacji, a inwestycja państwa w sektorze szkolnictwa wskazuje na stały wzrost jakości edukacji w kraju. W szczególności na dobrej drodze znajdują się działania, jakie podjęto, aby zachęcić wszystkich obywateli do zainteresowania się naukami ścisłymi, między innymi takimi, jak technologia. W ubiegłym roku wzniesiono Kompleks Naukowo-Technologiczny, a pomieszczenia promujące i rozprzestrzeniające wiedzę naukowo-technologiczną zostały wzniesione lub zaaranżowane we wszystkich fabrykach, zakładach przemysłowych, gospodarstwach i spółdzielniach, a osoby pracujące zostały zapisane na kursy kształcenia na odległość, drogą elektroniczną.

Pomieszczenie służące do rozpowszechniania wiedzy naukowo-technologicznej na farmie Jangchon

Pomieszczenie służące do rozpowszechniania wiedzy naukowo-technologicznej na farmie Jangchon

Najwyższy przywódca Kim Jong Un zaproponował wielki plan uczynienia wszystkich obywateli dobrze zorientowanymi w dziedzinie nauki i technologii i z sukcesami wdraża go w życie. Wolą Przywódcy jest to, aby przyspieszyć budowę potężnego socjalistycznego narodu i uczynić Koreańczyków najbardziej cywilizowanym narodem poprzez rozwój kraju, jako utalentowanego Narodu. Gdziekolwiek i kiedykolwiek przeprowadza inspekcje terenowe w fabrykach, przedsiębiorstwach i gospodarstwach spółdzielczych, najpierw udaje się do pomieszczeń rozprzestrzeniania wiedzy naukowo-technologicznej, aby zapoznać się szczegółowo z ich operacyjnością i podpowiada, w jaki sposób poprawić wiedzę naukowo-technologiczną pracowników. Centrum Naukowo-Technologiczne – miejsce rozpowszechniania zaawansowanej nauki i technologii służące dla całego kraju, zostało ukończone dzięki inicjatywie i przywództwu Marszałka Kim Jong Una. Przykładowo, dzięki działaniom, które mają na celu podniesienie kwalifikacji i zachęceniu wszystkich obywateli do zainteresowania się nauką i technologią, kilkudziesięciu pracowników w Kompleksie Żelaza i Stali w Hwanghae nabyło techniczne kwalifikacje w tym samym czasie, tuż po ukończeniu nauki w szkole. Już teraz istnieje coraz większa liczba wykwalifikowanych pracowników “doktorów” i “innowacyjnych robotników”.