Biuletyn Ambasady KRL-D

15 września 2015 r.

Dyrektor NADA o sukcesach w rozwoju przestrzeni kosmicznej

Pjongjang, 14 września

Dyrektor Narodowej Agencji Rozwoju Przestrzeni Kosmicznej (NADA) KRLD rozmawiał w poniedziałek z KCNA, odnosząc się do osiągnięć dokonanych przez swoich naukowców i techników w dziedzinie rozwoju przestrzeni kosmicznej, z okazji 70. rocznicy założenia Partii Pracy Korei (PPK).

Powiedział:

Dziedzina rozwoju przestrzeni kosmicznej zarejestrowała błyszczące osiągnięcia w tym roku, podobnie jak inne dziedziny.

NADA znajduje się w końcowej fazie rozwoju nowego satelity obserwacyjnego dla prognoz pogody itp., pozytywnie przyczyniając się dla rozwoju gospodarki narodowego, oraz uczyniła wielki postęp w badaniach nad geostacjonarnym satelitą, nowym wyższym etapem rozwoju satelity.

Udane postępy w rekonstrukcji i rozbudowie obszaru wystrzeliwania satelitów stało się solidną podstawą dla dynamicznego rozwoju narodowej nauki o kosmosie.

Rozwój przestrzeni kosmicznej stał się tendencją na całym świecie, a wiele krajów produkuje i wystrzeliwuje satelity dla różnych celów, w tym komunikacji, globalnego pozycjonowania, szacunków upraw, obserwacji metrologicznej oraz poszukiwania zasobów.

Wystrzeliwanie satelitów przez KRLD jest pokojowym projektem, zgodnym z jej planem rozwoju sci-tech dla budowania potęgi gospodarczej i poprawy standardu życia ludności.

Rozwój przestrzeni kosmicznej dla celów pokojowych jest uzasadnionym suwerennym prawem każdego państwa, uznanym przez prawo międzynarodowe, a Partia i naród KRLD są w pełni zdeterminowani, aby skorzystać z tego prawa bez względu na to, co inni mogą o tym sądzić.

Świat wyraźnie zobaczy serię satelitów Songun Korei wznoszących się ku niebu w czasie i miejscach określonych przez Komitet Centralny Partii Pracy Korei.