Pjongjang, 28 października (KCNA) — Delegat KRLD, przemawiając podczas spotkania Czwartego Komitetu 68. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 23 października ponownie wyjaśnił wolę KRLD do kontynuowania wystrzeliwania satelitów dla rozwoju gospodarki narodowej i poprawy standardów życia ludności.

Delegat, w swoim przemówieniu podczas dyskusji nad punktem porządku obrad “Współpraca międzynarodowa dla pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej”, docenił wysiłki Biura ONZ ds. Przestrzeni Kosmicznej oraz komitetu ds. rozwoju i stosowania nauki i technologii kosmicznej we wszystkich krajach oraz ds. zwiększania możliwości krajów rozwijających się do badania przestrzeni kosmicznej, w szczególności.

KRLD kieruje swoje wysiłki na rozwój przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, zgodnie z ogólnoświatową tendencją eksploracji kosmosu, powiedział, odnosząc się do szeregu działań podjętych przez rząd KRLD dla zintensyfikowania prac na rzecz rozwoju przestrzeni kosmicznej, podczas parokrotnego wystrzeliwania satelitów.

Powiedział, że: eksploracja przestrzeni kosmicznej przez KRLD jest korzystaniem z legalnego niezależnego prawa suwerennego państwa. Jest to powszechnie uznawane przez prawo międzynarodowe i jest to prawo nienaruszalne.

Niemniej jednak, wrogie siły bezpodstawnie twierdzą, że KRLD nie może wystrzeliwać satelitów nawet w celach pokojowych, chociaż inne kraje mogą to robić.

USA i kilka innych krajów zabraniają innym krajom wystrzeliwania satelitów w celach pokojowych, ale zamykają oczy na wystrzeliwanie satelitów i międzykontynentalnych rakiet balistycznych przez kraje im podporządkowane. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość.

KRLD kategorycznie odrzuca “rezolucję w sprawie sankcji”, przyjętą przez Radę Bezpieczeństwa ONZ wobec wystrzelenia przez nią satelitów w celach pokojowych, oraz ponownie wyjaśnia, że będzie kontynuować wystrzeliwanie satelitów dla rozwoju gospodarki narodowej i poprawy standardów życia ludności, zapewniając również przejrzystość w przestrzeganiu przez nią procedur prawa międzynarodowego.

W tym samym czasie KRLD będzie realizowała swoje zobowiązania, poprzez przyłączenie się do ogólnoświatowych wysiłków na rzecz aktywnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej jako wspólnego bogactwa ludzkości.