Naukowcy Instytutu Sadownictwa Akademii Nauk Rolniczych w KRLD kierują wysiłki na prowadzenie badań nad nowymi wysokowydajnymi odmianami drzew owocowych.