Na zdjęciu start satelity obserwacyjnego ziemi Kwangmyongsong-4, luty 2016

W niedzielę, Pak Kyong Su, wicedyrektor Narodowej Agencji Rozwoju Przestrzeni Kosmicznej (NADA), udzielił wywiadu KCNA z okazji 14. rocznicy przystąpienia KRLD do międzynarodowego traktatu o przestrzeni kosmicznej.

Powiedział:

5 i 10 marca 9 roku Juche (2009), KRLD przystąpiła do Traktatu o przestrzeni kosmicznej (Traktatu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi) oraz Konwencji rejestracyjnej (Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną).

Zgodnie z tym, KRLD, jako sygnatariusz Traktatu o przestrzeni kosmicznej i Konwencji rejestracyjnej, może korzystać z praw suwerennego państwa w zakresie eksploracji i użytkowania przestrzeni kosmicznej, co gwarantowane jest przez prawo międzynarodowe.

Traktat o przestrzeni kosmicznej określa podstawowe zasady międzynarodowego prawa kosmicznego, w tym zasadę równego użytkowania przez wszystkie państwa przestrzeni kosmicznej, w tym Księżyca i innych ciał niebieskich, zasadę badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej wyłącznie do celów pokojowych czy zasadę wzmacniania współpracy międzynarodowej w zakresie eksploracji i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Konwencja rejestracyjna zaś, międzynarodowa konwencja z zakresu działalności w kosmosie, obejmuje kwestie związane z rejestracją obiektów wystrzeliwanych w przestrzeń kosmiczną.

Potrzeba eksploracji i wykorzystania przestrzeni kosmicznej rośnie z każdym dniem, a międzynarodowe wysiłki na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i podnoszenia dobrobytu ludzi poprzez wykorzystanie przestrzeni kosmicznej są jeszcze bardziej intensyfikowane.

W KRLD, kraju produkującym i wystrzeliwującym satelity, pod jednolitym kierownictwem państwa osiągnięty został dynamiczny rozwój w pracach nad wykorzystaniem kosmosu i wciąż odnotowywane są przyciągające uwagę sukcesy.

KRLD dokonuje stałego postępu w toku prac nad wielofunkcyjnością i wysokimi osiągami satelitów oraz podnoszeniem ich niezawodności. Osiągnęła sukces w opracowaniu potężnego silnika wysokoprężnego przeznaczonego do rakiety nośnej, tym samym stwarzając gwarancję wystrzeliwania na orbitę różnego rodzaju satelitów.

Poprzez wykorzystywanie kosmicznych osiągnięć naukowych i technologicznych w różnych obszarach – w tym w rolnictwie, rybołówstwie, meteorologii, komunikacji, eksploracji zasobów naturalnych, zarządzaniu gruntami i zapobieganiu klęskom żywiołowym – prowadzone są energiczne prace mające na celu zapewnianie silnej stymulacji dla wszechstronnego rozwoju socjalistycznego budownictwa.

Wszystkie te sukcesy przepowiadają świetlaną przyszłość eksploracji kosmosu przez KRLD.

Źródło: KCNA