Wydawnictwo Partii Pracy Korei, Pracownia Artystyczna Mansudae i Koreańskie Centralne Studio Sztuk Pięknych wydały ostatnio plakaty zachęcające wszystkich ludzi do realizacji ważnych zadań przedstawionych podczas 8. Kongresu Partii Pracy Korei.

Znajdujące się na jednym z plakatów hasła „Wszystko na rzecz wprowadzania w życie decyzji 8. Kongresu Partii!” oraz „Lud jest Bogiem”, „Jednomyślna jedność” i „Samodzielność” symbolizują rewolucyjną wolę i stanowcze przyrzeczenie wszystkich ludzi kraju, którzy serdecznie odpowiedzieli na program nakreślony przez Partię.

Plakat „Skoncentrujmy wszystkie nasze wysiłki na realizacji pięcioletniego planu rozwoju gospodarki narodowej!” wzywa do zbudowania solidnych fundamentów dla ożywienie całej gospodarki i podniesienia standardów życia ludności poprzez oddaną implementację polityki Partii i odniesienie znaczących sukcesów w wykonywaniu nowego pięcioletniego planu rozwoju gospodarki narodowej.

Plakat „Energicznie maszerujmy ku nowemu zwycięstwu!” odzwierciedla zamiar osiągnięcia wielkiego, nowego zwycięstwa poprzez radykalne zwiększenie siły Juche, wewnętrznej siły napędowej socjalistycznego budownictwa.