Student z KRLD Jon Yong Ju zajął pierwsze miejsce w międzynarodowym wokalnym i instrumentalnym konkursie muzycznym – Festiwalu “Gwiazd nad Wielkim Miastem”, który odbywał się w Moskwie, w Rosji od 18 do 21 kwietnia.

Festiwal zgromadził co najmniej 180 wokalnych i instrumentalnych ekspertów z KRLD, Rosji, Chin, Grecji, Kazachstanu, Turcji, Białorusi, Gruzji i innych krajów.

Kategoria muzyki instrumentalnej dotyczyła konkurencji między muzykami grającymi na bajan, fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli i akordeonie.

Jon Yong Ju, student Akademii Muzyki nazwany Gnesinem Rosji, zajął pierwsze miejsce, wspaniale grając na bajan.

So Yun Chol, student z KRLD z tej samej uczelni, zajął drugie miejsce w grze na bajan.