Studentka z KRLD Paek Sun Mi zajęła pierwsze miejsce na III Międzynarodowej Olimpiadzie Artystycznej, odbywającej się w 9 i 10 maja w Moskwie. Jest ona studentką Pyongyang Kim Won Gyun Conservatory.

Olimpiada ta odbywa się od 2010r., aby odkrywać i prezentować talenty artystyczne, kształcić nowe pokolenia w duchu patriotyzmu, szeroko rozpowszechniać historyczne i kulturowe dziedzictwo, oraz zwiększać wymiany kulturowe i współpracę pomiędzy różnymi krajami na świecie.

Wzięło w niej udział ponad 250 studentów z KRLD, Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Olimpiada została podzielona na różne kategorie, w tym na muzykę wokalną, muzykę artystyczną, komponowanie poezji, oraz sztuki piękne.

W kategorii muzyki instrumentalnej, oceniano grę na instrumentach muzycznych, w tym na bayan, fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie i instrumentach dętych.

Poprzez doskonałe odwzorowanie na bayan pieśni “Generał Na Galopującym Białym Koniu”, oraz różnych zagranicznych piosenek, Paek została uhonorowana laurem Międzynarodowej Olimpiady Artystycznej, zdobywając tak wysokie oceny w swoim debiucie.

10 maja, podczas ceremonii zamknięcia, otrzymała dyplom pierwszego stopnia, puchar i medal.