Premier KRLD Pak Pong Ju dokonał terenowej inspekcji placów budowy Muzeum Zwycięskiej Wojny o Wyzwolenie Ojczyzny i Cmentarza Poległych Bojowników Koreańskiej Armii Ludowej.

Muzeum budowane jest we wspaniałym monumentalnym gmachu.

Urzędnicy i robotnicy zajmujący się budownictwem w stolicy, kontynuują budowę cmentarza w duchu zwycięstwa totalnego impasu z USA, w serdecznej odpowiedzi na decyzję historycznego marcowego plenarnego posiedzenia Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei.

Chodząc wokół placów budowy muzeum i cmentarza, które ukazały się jako wspaniałe gmachy dzięki duchowi “za jednym zamachem” i nieposkromionej sile umysłu budowniczych, premier dowiedział się o szczegółach budowy.

Na miejscu odbyło się spotkanie konsultacyjne urzędników.

Premier podkreślił na nim znaczenie budowy muzeum i cmentarza.

Omówiono też kwestie dostarczania cementu, stali konstrukcyjnej, oraz innych materiałów i sprzętu, niezbędnego do budowy.