Minister Spraw Zagranicznych KRLD Pak Ui Chun przesłał, w dniu 3 maja, pozdrowienia dla swojego polskiego odpowiednika Radosława Sikorskiego, z okazji Dnia Konstytucji – narodowego święta Polski.

Komunikat wyraża przekonanie, że dwustronne stosunki przyjaźni i współpracy będą się rozwijać we wspólnym interesie obu narodów w tym roku, w którym wypada 65 rocznica zawarcia stosunków dyplomatycznych między KRLD i Polską.