Rozmowy na poziomie roboczym pomiędzy północą i południem Korei w sprawie wysłania grupy artystów z północy odbyły się w poniedziałek w Tongil House w Panmunjom.

Obecni byli członkowie delegacji północy na czele z Kwon Hyok Bongiem, dyrektorem departamentu Ministerstwa Kultury, oraz członkowie delegacji południa z Ri U Songiem, szefem sekcji Ministerstwa Kultury, Sportu i Turystyki, jako jej szefem.

Podczas rozmów obie strony szczerze przedyskutowały temat praktycznych spraw związanych z występami zespołu artystycznego z północy, który miałby zostać wysłany na południe w związku z 23. Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, oraz przyjęły wspólny komunikat prasowy.

Zgodnie z nim, strona północna wyśle swoją grupę artystyczną, składającą się z ponad 140 członków, na południe, a ta będzie występowała w Kangrung i Seulu. Różne kwestie techniczne dotyczące występów będą sprawnie ustalane poprzez konsultacje ze stroną południową.

W komunikacie podano, że strona północna jak najszybciej wyśle na południe terenową grupę badawczą, a strona południowa w maksymalnym stopniu zapewni bezpieczeństwo i wygodę grupie artystycznej z północy. Inne sprawy robocze zostaną omówione w drodze wymiany dokumentów, za pośrednictwem kanału łączności w Panmunjom.