22 maja w Warszawie odbył się koncert koreańskich dzieci z okazji 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy KRLD i Polską.

Wśród publiczności znaleźli się przedstawiciele różnych polskich jednostek, w tym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Transportu Lądowego i Morskiego oraz Federacji Przedsiębiorców, a także przedstawiciele dyplomatyczni Chin, Rosji, Kuby, Indonezji, Filipin i Malezji w Polsce oraz przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei.

Przed imprezą odbył się pokaz koreańskich znaczków w Toruniu.