Pjongjang, 20 lipca (KCNA)Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD przyjęło w dniu 10 lipca dekret, w sprawie przyznania Generalissimusowi Kim Jong Ilowi Upamiętniającego Orderu, z okazji 60 rocznicy zwycięstwa w Wojnie o Wyzwolenie Ojczyzny (WWO).

Dekret mówi:

Kim Jong Il był Songun dowódcą Góry Paektu i niezrównanym patriotą, który rozbijał ruchy imperialistycznych reakcjonistów na rzecz izolowania i stłumienia KRLD, dzięki potędze Songun, przez ponad pół wieku, oraz uczynił historię i tradycję zwycięstwa w wojnie błyszczącymi wiek po wieku.

Pojął bazujące na Juche wojskową ideę i metody wojenne Prezydenta Kim Il Sunga na stole operacyjnym Naczelnego Dowództwa, będąc nastolatkiem.

Towarzysząc Prezydentowi podczas podróży dla przywództwa Songun, wybitnie rozwinął Koreańską Armię Ludową w armię Przywódcy i Partii Pracy Korei, oraz mądrze prowadził walkę na rzecz realizacji wojskowej linii partii.

Sformułował politykę Songun jako główny środek polityczny socjalizmu, dając w ten sposób cenny miecz dla obrony kraju, oraz prowadził antyimperialistyczną, antyamerykańską walkę.

Czynił zadziwiające cuda, prowadząc wiele zdarzeń, które szczególnie odnotowano w historii narodu koreańskiego, obejmującej 5 000 lat.

Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD przyznaje Upamiętniający Order Kim Jong Ilowi z okazji 60 rocznicy zwycięstwa w WWO, odzwierciedlając jednomyślną wolę i pragnienie wszystkich żołnierzy i ludzi, z okazji 60 rocznicy zwycięstwa w wojnie.