Pjongjang, 23 listopada (KCNA)Minjok Thongsin, internetowa gazeta Koreańczyków w Stanach Zjednoczonych, opublikowała w dniu 15 listopada artykuł, we współpracy z dyrektorem Instytutu Niepodległych Ideologii w Amerykach.

Imperialistyczne siły zjednoczone i południowokoreańskie siły konserwatywne dokonują rozpaczliwych wysiłków na rzecz wprowadzenia kapitalistycznej ideologii i kultury na Północy, gdzie obowiązuje Polityka Songun, mówi artykuł i kontynuuje:

Ma to na celu destabilizację Północy ideologicznie i kulturowo oraz obalenie osiągniętej przez przywódcę, partię, masy ludowe i armię jednomyślnej jedności oraz silnych zdolności wojskowych będących zasługą Polityki Songun.

Niektóre kraje za całego świata, w tym kraje socjalistyczne w Europie Wschodniej, upadły głównie dlatego, że nie zdołały prowadzić pozytywnej walki z ideologicznym i kulturowym zatruciem kapitalistycznym imperialistów, lekceważąc je.

Jeżeli ktoś nie jest uzbrojony w niezależną ideę, to będzie przepojony różnego rodzaju złymi ideami i skorumpowaną kapitalistyczną ideą.

Korea Południowa jest krajem niewiele różniącym się od USA, jako że kapitalistyczna idea opierająca się na wszechmocy pieniądza jest tam tak rozpowszechniona, że jest ona całkowicie obojętna wobec narodowej tradycji, kultury i języka ojczystego.

Należy traktować ideologię jako rzecz najważniejszą i priorytetowo traktować pracę ideologiczną.

Jest to dla dobra ludu, że Północ wyposażona jest w niezależną ideę.

Życie ideologiczne i kulturowe ludzi na Północy jest wiodące a ich szlachetne cechy ideologiczne i moralne wyraźnie udowadniają zalety i potęgę systemu socjalistycznego Juche, Idei Juche oraz edukacji ideologicznej na Północy.

Na Północy wszyscy z determinacją są zjednoczeni wokół przywódcy, całe społeczeństwo tworzy dużą harmonijną rodzinę oraz pracuje i żyje pełne wiary i optymizmu, pomagając sobie i prowadząc się nawzajem jak bracia i siostry, nawet w trudnych i skomplikowanych sytuacjach.

To jest prawdziwy obraz społeczeństwa na Północy, gdzie ludzie są zjednoczeni na podstawie Idei Juche, monolitycznej idei, dzięki intensywnej pracy ideologicznej, pod przewodnictwem przywódcy i partii.